Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Susținerea publică a tezei de doctor cu tema: „Stratificarea funcţional-stilistică a lexicului limbii române şi prezentarea lui lexicografică”

La 04 iulie 2018, ora 11, sala 408 , AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1 va avea loc susținerea publică a tezei de doctor cu tema: „Stratificarea funcţional-stilistică a lexicului limbii române şi prezentarea lui lexicografică”

 

Anunț

La 04 iulie 2018, ora 11, sala 408 , AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1

       va avea loc susținerea publică a tezei de doctor cu tema:

Stratificarea funcţional-stilistică a lexicului limbii române

şi prezentarea lui lexicografică.

          Specialitatea 621.04 - Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română). 

Pretendent - Victoria BUŞMACHIU

Conducător ştiinţific – Vasile BAHNARU, dr. hab., prof. univ.

Consiliul ştiinţific specializat - D19.621.04-07.

Componenţa Consiliului ştiinţific specializat:

1.     Inga DRUŢĂ,dr. hab. în filologie, conf. cerc., preşedinte

2.     Ana VULPE, dr. în filologie, conf. univ., secretar ştiinţific

3.     Elena CONSTANTINOVICI, dr. hab. în filologie, prof. univ.

4.     Vasile PAVEL, dr. hab. în filologie, prof. univ.

  5.  Angela SAVIN, dr. hab. în filologie, conf. univ.

6.     Eufrosinia AXENTI, dr. în filologie, conf. univ.

7.     GalactionVEREBCEANU, dr. în filologie, conf. cerc.

 

Referenţi oficiali:

1.Ion MANOLI, dr. hab. în filologie, prof. univ., Universitatea LiberăInternațională din Moldova;

2.Marin BUTUC, dr. în filologie, Universitatea de Stat din Moldova.

 

 

 

 

 

  

   

Noutăți  

Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat. Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: ROBU Cristina. Conducător ştiinţific : BURLACU Alexandru, dr. hab. în filologie, profesor universitar

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea de tezei de doctor habilitat „Imaginarul erotic în romanul românesc postbelic”. Pretendent:  Nina CORCINSCHI, dr., conf. univ.. Consultant ştiinţific: Alexandru BURLACU, dr. hab., prof. univ. Consiliul ştiinţific specializat:  DH 19.622.01-13. Specialitatea: 622.01 – LITERATURA ROMÂNĂ

Citește mai departe...

La 04 iulie 2018, ora 11, sala 408 , AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1 va avea loc susținerea publică a tezei de doctor cu tema: „Stratificarea funcţional-stilistică a lexicului limbii române şi prezentarea lui lexicografică”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015