Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat Se anunţă susţinerea tezei de doctor Pretendent: ROBU Cristina Conducător ştiinţific : BURLACU Alexandru, dr. hab. în filologie, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: PLĂMĂDEALĂ Ion, dr. hab.,

Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat. Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: ROBU Cristina. Conducător ştiinţific : BURLACU Alexandru, dr. hab. în filologie, profesor universitar

                          Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: ROBU Cristina

Conducător ştiinţific : BURLACU Alexandru, dr. hab. în filologie, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat:

Plămădeală Ion, dr. hab., conf. cerc. – președinte, Institutul de Filologie al AŞM

ŞIMANSCHI Ludmila, dr., conf. cerc. – secretar științific, Institutul de Filologie al AŞM

Cimpoi Mihai, acad., dr. hab., prof. univ., Institutul de Filologie al AŞM

GAVRILOV Anatol, dr. hab., prof. cerc., Institutul de Filologie al AŞM

ȚAU Elena, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova

PAVLICENCU Sergiu, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Tema tezei Personajul dedublat în romanul contemporan

Specialitatea Teorie literară

Data 10/07/2018

Ora 10:00

Local Sala mică a AŞM

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului

1) Personajul dedublat în trei romane semnate de Haruki Murakami. În: Metaliteratura, 2015, nr. 1, p. 104-112.

2) Relaţia „Eu-dublu” din perspectivă structurală. În: Metaliteratura, 2014, nr. 1, p. 101-106.

3) „Figure du double. Un exemple québécois”. În „Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal”). vol.1, Éd. Vasiliana 98, Iaşi [România] & Presa Universitară Bălţeană, Bălţi [Moldova], 2014, p. 258 - 267.

4) „De ‘moi’ à ‘nous’ et vice-versa. Le thème du double chez quelques écrivains québécois”. In Metaliteratura Revue scientifique, XIII • NR. 5-6 (36), Chişinău [Moldova], 2013, p. 65 – 72.

5) „La thématique du double chez quelques écrivains québécois”. In Esturi şi Vesturi: Literatură, Filozofie, Cultură. Chişinău [Moldova], 2013, p. 232-240.

6) „Identităţi dedublate în romanul contemporan: Fight Club de Chuck Palahniuk (sau un exemplu de autocunoaştere prin autodemolare) ”. În Metaliteratura, XIII • NR. 2 (34), Chişinău [Moldova], 2013, p. 61 – 66.

7) „Le personnage double dans la fiction littéraire québécoise”. În Francopolyphonie-8 (vol. 2). L’interculturalité et la mondialisation sémiotique à travers la littérature et la communication. (publicaţie categoria B) Institutul de Cercetări filologice şi interculturale, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ICFI-ULIM), Chişinău [Moldova], 2013. p. 96 – 103.

8) „Écrivains en quête de soi-même: auteurs roumains dans la littérature néo-québécoise” .În Întoarcerea în Ithaca. Cultura română din exil şi din afara graniţelor: realizări, recuperare, restituire. Éditions Eikon, Craiova [România], 2010, p. 217-228.

9) „Aspecte ale fenomenului de ‘dublu’ în literatura modernă”.În Europa. Revue de science et d’art en transition, nr. 5. Novi Sad, Voivodina [Serbia], 2010, p.57-59.

10) „Dedublarea personajului literar: disociere sau scindare? Studiu după Fight Club de Chuck Palahniuk”. In Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european (ediţia a III-a). Limbă, limbaj, vorbire. Academia de Științe a Moldovei, Chișinău [Moldova], 2010, p. 408 – 413.

Rezumatul tezei: Tema dualității și, în special, transgresiunea acesteia în dedublarea fost și continuă a fi în una relevantă pentru teoreticienii și criticii literari, dar și pentru cercetătorii din diverse alte domenii. Stând la baza structurii arhetipale a naturii umane în întreaga ei complexitate, alteritatea, în forma ei de dublu, suportă metamorfoze constante care își găsesc cele mai diverse reprezentări artistice în textele literare. Analizând transformarea reprezentărilor literare ale dualității, în această lucrare am urmărit evoluția duplicității prin prisma identității și raportării personajului la un altul.

1. Problematica abordată constă în cartografierea relației de alteritate dintre „eu” și „dublu” din perspectivă istorică cu o analiză pe textele literare contemporane. Tratând această relație ca una de confruntare, uneori beligerantă, am încercat să determinăm sursele acestor tipuri de interacțiuni între personaje și să validăm ipoteza care stipulează că, preluând aspecte de la dublul prezent în literatura clasică, dublul contemporan devine mai independent, mai metaliterar și mai util ontologiei eului.

2. Conţinutul de bază al tezei constă din patru capitole cu concluzii. În capitolul 1. am realizat o sinteză a celor mai valoroase noțiuni care au fost propuse de către cercetătorii diverselor științe umaniste iar în capitolul 2. ne-am propus să încadrăm parcursul dublului literar și să-l ilustrăm prin exemple concrete pentru a articula evoluția temei și a releva elementele cele mai importante ale dislocării și redefinirii acestuia în texte literare. Capitolul 3. are ca scop analiza a trei texte ce conțin personaje duble și care sunt semnate de autori consacrați reprezentând trei aspecte distincte ale dualității moderne. Capitolul 4. este constituit dintr-o serie de studii de caz și analize pe texte contemporane.

3. Principalele rezultate obţinute

·           Am validat ipoteza care stipulează că dublul literar a evoluat în timp și a suportat o serie de schimbări ale statutului și a modalității de a fi abordat în diverse perioade literare.

·           Am demonstrat cum, depășind statutul său de element al romanului fantastic, dublul literar a intrat în texte de factură diferită, de la romane psihologice până la detective.

·           Am remarcat că funcționalitatea primară a dualității în textele de ficțiune este expunerea și justificarea trăirilor umane care se abat de la normele sociale.

·           Am constatat că dublul și dedublarea sunt prezente în toate literaturile lumii și în toate epocile și am stabilit că dualitatea personajului literar este una din tematicile universale care, aparținând structurilor primare ce pot fi atribuite mitologiilor lumii, este perpetuată și în literatura contemporană. 

[completat în baza Hot. CA din 20.12.2012]

   

Noutăți  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Candidat: Miroslava LUCHIANCICOVA. Conducător ştiinţific: acad. Mihai CIMPOI. Consiliul ştiinţific specializat: D 622.01-73. Tema tezei: TRADUCEREA CA PARTE A PROCESULUI LITERAR: „LUCEAFĂRUL” ÎN SPAŢIUL RUS. Specialitatea: 622.01 – Literatura română

Citește mai departe...

Luni, 12 noiembrie 2018, în Sala mică, cu începere de la ora 15.00, va avea loc adunarea cercetătorilor ştiinţifici titulari de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” privind prezentarea proiectelor manageriale de către candidații admiși la funcția de director

Citește mai departe...

Joi, 18 octombrie 2018, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.05. Semiotică; Semantică; Pragmatică (limba română), cu tema Performarea actelor de vorbire în discurs

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015