Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Lista doctoranzilor de la Institutul de Filologie

Doctoranzi

 

Nr. crt.

Numele, prenumele

Data înscrierii

la studii doctorale

Conducătorul/

consultantul ştiinţific, gradul ştiinţific şi titlul

Anul IV

1. 

Caterev Cristina 01.11.2015 dr., conf. cerc Ana Vulpe

2.     

Calaraș Svetlana

 

01.11.2014

Dr. h., conf. univ. Aurelia Hanganu

3.     

Colesnic Iurie

 

01.11.2014

Acad. Mihai Cimpoi, dr. h., prof. univ.

4.     

Luchiancicova Miroslava

 

01.11.2014

Acad. Mihai Cimpoi, dr. h., prof. univ.

5.     

Popa Pavel

 

01.11.2014

Acad. Mihai Cimpoi, dr. h., prof. univ.

 

 

 

 

   

Noutăți  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Pretendentă: Drd. Oxana POPA Conducător ştiinţific: doctor habilitat în filologie Aliona GRATI. Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.03 – 05. Tema tezei Textul literar ca discurs al socialității. Sociocritica franceză. Specialitatea 622.03. – Teoria literaturii 

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Terminologia ecologică în limba română. Analiză lexical-funcţională. Pretendent: Dorina Macovei. Conducător: Aurelia Hanganu, dr. hab., conf. univ.. Consultant ştiinţific: Constantin Manolache, dr. hab., conf. univ. Consiliul ştiinţific specializat: D 19.621.04-06

Citește mai departe...

Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat. Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: ROBU Cristina. Conducător ştiinţific : BURLACU Alexandru, dr. hab. în filologie, profesor universitar

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015