Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Lista doctoranzilor de la Institutul de Filologie

Doctoranzi

 

Nr. crt.

Numele, prenumele

Data înscrierii

la studii doctorale

Conducătorul/

consultantul ştiinţific, gradul ştiinţific şi titlul

Anul IV

1. 

Caterev Cristina 01.11.2015 dr., conf. cerc Ana Vulpe

2.     

Calaraș Svetlana

 

01.11.2014

Dr. h., conf. univ. Aurelia Hanganu

3.     

Colesnic Iurie

 

01.11.2014

Acad. Mihai Cimpoi, dr. h., prof. univ.

4.     

Luchiancicova Miroslava

 

01.11.2014

Acad. Mihai Cimpoi, dr. h., prof. univ.

5.     

Popa Pavel

 

01.11.2014

Acad. Mihai Cimpoi, dr. h., prof. univ.

 

 

 

 

   

Noutăți  

Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat. Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: ROBU Cristina. Conducător ştiinţific : BURLACU Alexandru, dr. hab. în filologie, profesor universitar

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea de tezei de doctor habilitat „Imaginarul erotic în romanul românesc postbelic”. Pretendent:  Nina CORCINSCHI, dr., conf. univ.. Consultant ştiinţific: Alexandru BURLACU, dr. hab., prof. univ. Consiliul ştiinţific specializat:  DH 19.622.01-13. Specialitatea: 622.01 – LITERATURA ROMÂNĂ

Citește mai departe...

La 04 iulie 2018, ora 11, sala 408 , AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1 va avea loc susținerea publică a tezei de doctor cu tema: „Stratificarea funcţional-stilistică a lexicului limbii române şi prezentarea lui lexicografică”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015