Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Lista doctoranzilor de la Institutul de Filologie

Doctoranzi

 

Nr. crt.

Numele, prenumele

Data înscrierii

la studii doctorale

Conducătorul/

consultantul ştiinţific, gradul ştiinţific şi titlul

Anul I

1.     

Coțofana Margareta

 

01.11.2014

Dr. h. prof. univ. Pavel Vasile

2.     

Calaraș Svetlana

 

01.11.2014

Dr. h. conf. univ. Aurelia Hanganu

3.     

Colesnic Iurie

 

01.11.2014

Acad. Cimpoi Mihai, dr. h. prof. univ.

4.     

Luchiancicova Miroslava

 

01.11.2014

Acad. Cimpoi Mihai, dr. h. prof. univ.

5.     

Popa Pavel

 

01.11.2014

Dr. hab. prof. univ. Băieşu Nicolae

Anul II

6.     

Sîrbu Inga

 

01.11.2013

Dr. hab. conf. cerc. Andrei Ţurcanu

7.     

Diaconu Oxana

 

01.11.2013

Dr. hab. conf. univ. Grati Aliona

8.     

Vîrlan Aliona

 

01.11.2013

Dr. conf. univ. Tudor Colac

9.     

Căruntu-Caraman Livia

 

01.11.2013

Dr. hab. conf. cerc. Bahnaru Vasile

Anul III

10. 

Gherman Oxana

 

01.11.2012

Dr. hab. prof. univ. Burlacu Alexandru

11. 

Ivanov (Şeptichin) Nadejda

 

01.11.2012

Dr. hab. conf. cerc. Ţurcanu Andrei

12. 

Verejanu Daniel

 

01.11.2012

Acad. Cimpoi Mihai, dr. h. prof. univ.

13. 

Galbur Doina

 

01.11.2012

Dr. hab. conf. univ. Grati Aliona

14. 

Costin-Boicean Iraida

 

01.11.2012

Dr. hab. prof. univ. Burlacu Alexandru

15. 

Dicusarî Diana

 

01.11.2013

Dr. conf. cerc. Colac Tudor

16. 

Macovei Dorina

 

01.11.2012

Dr. h. conf. univ. Aurelia Hanganu

Anul IV

17. 

Pleşca Nae-Simion

 

01.11.2011

Acad. Cimpoi Mihai, dr. h. prof. univ.

18. 

Pletosu Victor

 

01.11.2011

Dr. hab. prof. univ. Băieşu Nicolae

19. 

Sîmboteanu Tatiana

 

01.11.2011

Dr. conf. cerc. Bărbuţă Ion

20. 

Rusnac-Frăsineanu Magdalena

 

01.11.2014-31.10.2015

Dr. hab. prof. univ. Burlacu Alexandru

21. 

Susanu Aliona

 

01.03.2015-31.11.2015

Dr. h. conf. cerc. Gavrilov Anatol

 

 

   

Noutăți  

SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR HABILITAT ÎN FILOLOGIE CU TITLUL: “INTERTEXT ŞI HYPERTEXT: STUDIU SEMIOTICO-LINGVISTIC”. Pretendent: Ungureanu Elena. Consultant ştiinţific: Gheorghe Popa, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălți

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: Caruntu-Caraman Livia. Conducător ştiinţific: Bahnaru Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar. Consiliul ştiinţific specializat D19.621.04 – 05 

Citește mai departe...

Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei organizează la 9 NOIEMBRIE 2017 ediţia a III-a a Colocviului național „Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015