Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Lista doctoranzilor de la Institutul de Filologie

Doctoranzi

 

Nr. crt.

Numele, prenumele

Data înscrierii

la studii doctorale

Conducătorul/

consultantul ştiinţific, gradul ştiinţific şi titlul

Anul IV

1. 

Caterev Cristina 01.11.2015 dr., conf. cerc Ana Vulpe

2.     

Calaraș Svetlana

 

01.11.2014

Dr. h., conf. univ. Aurelia Hanganu

3.     

Colesnic Iurie

 

01.11.2014

Acad. Mihai Cimpoi, dr. h., prof. univ.

4.     

Luchiancicova Miroslava

 

01.11.2014

Acad. Mihai Cimpoi, dr. h., prof. univ.

5.     

Popa Pavel

 

01.11.2014

Acad. Mihai Cimpoi, dr. h., prof. univ.

 

 

 

 

   

Noutăți  

Joi, 25 ianuarie 2018, ora 10.00, sala 411, va avea loc ședința Seminarului științific de profil al Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Joi, 21 decembrie 2017, ora 11.00, sala 411, va avea loc ședința Seminarului științific de profil al Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.02. Teoria literaturii; 621.03. Folcloristică

Citește mai departe...

SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR HABILITAT ÎN FILOLOGIE CU TITLUL: “INTERTEXT ŞI HYPERTEXT: STUDIU SEMIOTICO-LINGVISTIC”. Pretendent: Ungureanu Elena. Consultant ştiinţific: Gheorghe Popa, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălți

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015