Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Scurt istoric


Institutul de Filologie, fondat în 1958 (cu denumirea Institutul de Limbă şi Literatură), este una dintre cele mai vechi instituţii de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei. De-a lungul timpului a suportat câteva reorganizări: în 1991 a fost divizat în Institutul de Lingvistică şi cel de Istorie şi Teorie Literară, ultimul, prin fuziune cu Secţia de Folclor a Institutului de Etnografie şi Folclor, a fost reformat în Institutul de Literatură şi Folclor (1998), ca, în 2006, aceste două instituţii să fie reunite în actualul Institut de Filologie cu următoarele centre ştiinţifice: Lingvistică, Literatură şi Folclor, Terminologie. 

În pofida presiunilor ideologice exercitate în perioada sovietică, Institutul de Filologie a continuat tradiția cercetărilor filologice românești. 

Directori ai Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură: Ion Ceban (1946-1951); Andrei Borşci (1951-1958). Directori ai Institutului de Limbă şi Literatură: Iosif Varticean (1958-1961); Nicolae Corlăteanu (1961-1969); Simion Cibotaru (1969-1984); Haralambie Corbu (1984-1987); Silviu Berejan (1987-2000); Ion Bărbuţă (2000-2007); Ana Bantoş (2007-2009). Din 2009 directoral Institutului de Filologie este Vasile Bahnaru. În cadrul Institutului la diferite etape au activat personalităţi de seamă ca Vasile Coroban, Eugeniu Russev, Gheorghe Bogaci, Ion Vasilenco, Vasile Badiu, Efim Levit, Pavel Zavulan şi alţii. 

Direcţia ştiinţifică principală Valorificarea si promovarea patrimoniului lingvistic si literar-folcloric al Republicii Moldova în noul context european, cuprinde investigarea concepţiilor teoretice şi metodelor contemporane de cercetare literară; a literaturii şi culturii basarabene din secolele XVII-XXI în context european; a tezaurului folcloric al românilor (Basarabia, Transnistria, nordul Bucovinei, Regiunea transcarpatică); a sintaxei discursiv-pragmatice; a sistemului lexical al limbii (analiză şi descriere semantică şi lexicografică); a originii şi tipologiei lexicale a onomasticii naţionale; a varietăţilor dialectale din perspectiva informatizării atlaselor lingvistice şi a textelor dialectale; a criteriilor de periodizare a limbii; a standardizării şi unificării terminologiilor tehnico-ştiinţifice sectoriale. 

Publicaţiile periodice ale Institutului de filologie sunt revistele Philologia,Metaliteratură şi Buletin de lingvistică.

De la fondarea sa Institutul şi-a concentrat eforturile asupra cercetărilor de ordin fundamental şi aplicativ vizând evoluţia şi dezvoltarea limbii naţionale, a stării ei actuale şi a istoriei ei, a dialectelor şi graiurilor de pe teritoriul republicii, a cultivării normelor limbii literare, a stilisticii, a alcătuirii de manuale, dicţionare şi atlase lingvistice, a scrierii de cercetări monografice, privind structura fonetică, morfologică şi sintactică a limbii literare, evoluţia ei istorică, stilurile ei funcţionale, vorbirea orală vie; reîntregirea şi valorificarea moştenirii literare, a legităţilor şi tendinţelor procesului literar contemporan a principiilor teoretice ale istoriei şi criticii literare, a relaţiilor literaturii române cu literaturile europene etc.

Până în prezent colaboratorii Institutului au pregătit o serie de lucrări colective şi individuale, care au avut drept obiectiv cercetarea limbii şi literaturi.

 

 

 

   

Noutăți  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie cu titlul: „TERMINOLOGIA MEDICALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ: EVOLUŢIE ŞI TENDINŢE”. Pretendent: MINCU Eugenia. Consultant ştiinţific: Vasile BAHNARU, dr. hab., prof. univ.,  Institutul de Filologie al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Specialitatea: 621.04 - Lexicologie și lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie. Pretendent: doctor în filologie, conferențiar universitar Maria ȘLEAHTIȚCH.Consultant ştiinţific: doctor habilitat în filologie, profesor universitar Alexandru BURLACU. Consiliul ştiinţific specializat DH 19.622.01 – 12. Tema tezei ROMANUL GENERAȚIEI ´80. POETICA GENULUI. Specialitatea 622.01 – Literatura română

Citește mai departe...

Marți, 24 aprilie, la ora 12.00, la Institutul de Filologie va avea loc Seminarul Științific de profil ad-hoc, la specialitatea 622.02. Literatura universală și comparată, în vederea evaluării  tezei de dr. hab. în filologie a dnei Josefina Cușnir, dr.

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015