Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Resurse umane

Resurse umane

 

PERSONALUL ADMINISTRATIV

 

Nr.

Numele şi prenumele

Funcţia

1.       

Dr. h. VasileBahnaru

Director

2.       

Dr. Nina Corcinschi

Director adjunct

3.       

Dr. Viorica Răileanu

Secretar ştiinţific

4.       

Dr. Ludmila Şimanschi

Directorul Centrului de Literatură şi Folclor

5.       

Dr. Inna Negrescu-Babuş

Directorul Centrului de Lingvistică

6.       

Dr. Inga Druţă

Directorul Centrului de Terminologie

 

I.         CENTRUL DE LINGVISTICĂ

1.      Sectorul de Gramatică

 

Nr.

Numele şi prenumele

Funcţia

1.       

Dr. Ion Bărbuţă

Cercetător ştiinţific coordonator, responsabil de sector

2.       

Dr. h. Tudor Cotelnic

Consultant ştiinţific

3.       

Dr. h. Constantinovici Elena

Cercetător ştiinţific principal

4.       

Dr. Ungureanu Elena

Cercetător ştiinţific coordonator

5.       

Dr. Maria Cosniceanu

Cercetător ştiinţific coordonator

6.       

Dr. Alexandru Cosmescu

Cercetător ştiinţific superior

7.       

Tatiana Sâmboteanu

Cercetător ştiinţific stagiar

 

2.      Sectorul de Lexicologie şi lexicografie

 

Nr.

Numele şi prenumele

Funcţia

1.       

Dr. Ana Vulpe

Cercetător ştiinţific coordonator, responsabil de sector

2.       

Dr. Vera Păcuraru

Cercetător ştiinţific coordonator

3.       

Dr. Maria Onofraş

Cercetător ştiinţific coordonator

4.       

Dr. Violeta Ungureanu

Cercetător ştiinţific superior

5.

Tamara Pahomi

Cercetător ştiinţific

 

6.       

Valeriu Sclifos

Cercetător ştiinţific

7.       

Lidia Vrabie

Cercetător ştiinţific

8.       

Nina Buimestru

Cercetător ştiinţific stagiar

9.       

Botnari Liliana

Cercetător ştiinţific stagiar

10.   

 

 

 

3.      Sectorul de Istorie a limbii, Dialectologie şi Onomastică

 

Nr.

Numele şi prenumele

Funcţia

1.       

Dr. h. Angela Savin

Cercetător ştiinţific principal, responsabil de sector

2.       

Dr. h. Vasile Pavel

Consultant ştiinţific

3.       

Dr. h. Anatol Eremia

Consultant ştiinţific

4.       

Dr. h. Marcu Gabinschi

Consultant ştiinţific

5.       

Dr. Galaction Verebceanu

Cercetător ştiinţific coordonator

6.       

Dr. Lidia Colesnic

Cercetător ştiinţific coordonator

7.       

Ecaterina Pleşca

Cercetător ştiinţific

8.       

Dr. Liliana Popovschi

Cercetător ştiinţific, cumul

9.       

Carolina Cuzan

Cercetător ştiinţific stagiar

10.   

 

 

11.   

 

 

 

II.      CENTRUL DE LITERATURĂ ŞI FOLCLOR

 

1.      Sectorul de Literatură română premodernă şi modernă

 

Nr.

Numele şi prenumele

Funcţia

1.       

Acad. Mihai Cimpoi

Cercetător ştiinţific principal, responsabil de sector

2.       

Acad. Haralambie Corbu

Consultant ştiinţific

3.       

Dr. Vlad Caraman

Cercetător ştiinţific superior

4.       

Svetlana Korolevski

Cercetător ştiinţific

5.       

Miroslava Luchiancicova

Cercetător ştiinţific

6.       

Dan Verejanu

Cercetător ştiinţific stagiar, cumul

7.       

Galina Gandrabura

Cercetător ştiinţific stagiar

8.       

 

 

 

2.      Sectorul de Literatură contemporană

 

Nr.

Numele şi prenumele

Funcţia

1.       

Dr. h. Andrei Ţurcanu

Cercetător ştiinţific principal, responsabil de sector

2.       

M. c. Nicolae Bileţchi

Consultant ştiinţific

3.       

Dr. h. Ion Ciocanu

Consultant ştiinţific

4.       

Dr. h. Alexandru Burlacu

Cercetător ştiinţific principal

5.       

Dr. Felicia Cenuşă

Cercetător ştiinţific superior

6.       

Vitalie Răileanu

Cercetător ştiinţific

7.       

 

 

 

3.      Sectorul de Teorie şi metodologie literară

 

Nr.

Numele şi prenumele

Funcţia

1.       

Dr. h. Ion Plămădeală

Cercetător ştiinţific principal, responsabil de sector

2.       

Dr. h. Anatol Gavrilov

Cercetător ştiinţific principal

3.       

Dr. h. Aliona Grati

Cercetător ştiinţific principal, cumul

4.       

Dr. Dumitru Apetri

Cercetător ştiinţific coordonator

5.       

Dr. Sergiu Cogut

Cercetător ştiinţific superior

6.       

Dr. Galina Aniţoi

Cercetător ştiinţific superior

7.       

Dr. Olesea Gârlea

Cercetător ştiinţific

8.       

Oxana Diaconu

Cercetător ştiinţific stagiar, cumul

 

4.      Sectorul de Folclor

 

Nr.

Numele şi prenumele

Funcţia

1.       

Dr. Iulian Filip

Cercetător ştiinţific superior, responsabil de sector

2.       

Dr. Tudor Colac

Cercetător ştiinţific coordonator

3.       

Dr. Victor Cirimpei

Cercetător ştiinţific coordonator

4.       

Dr. Grigore Botezatu

Cercetător ştiinţific coordonator,     0,5 normă

5.       

Dr. Ion Buruiană

Cercetător ştiinţific superior

6.       

Ştefan Sofronovici

Cercetător ştiinţific

7.       

Mariana Cocieru

Cercetător ştiinţific

8.       

Pavel Popa

Cercetător ştiinţific

 

III.   CENTRUL DE TERMINOLOGIE

 

1.      Sectorul de standardizare şi unificare a terminologiilor tehnico-ştiinţifice sectoriale

 

Nr.

Numele şi prenumele

Funcţia

1.       

Valeriu Culev

Cercetător ştiinţific    0,75 normă

2.       

Teodora Gorceac

Cercetător ştiinţific    0,75 normă

3.       

Maria Mocanu

Cercetător ştiinţific

4.       

Ecaterina Păun

Cercetător ştiinţific

5.       

Mariana Vlas

Cercetător ştiinţific

6.       

Lidia Vieru

Cercetător ştiinţific

 

2.      Sectorul de cultivare a limbii

 

Nr.

Numele şi prenumele

Funcţia

1.       

Dr. h. Vladimir Pâslaru

Cercetător ştiinţific coordonator

2.       

Constantin Ivanov

Cercetător ştiinţific stagiar

3.       

Irina Terguţă

Cercetător ştiinţific stagiar   0,5 normă

4.       

Cristina Dicusar

Cercetător ştiinţific stagiar   0,5 normă

5.       

Dr. Eugenia Mincu

Cercetător ştiinţific superior, cumul

 

IV.   PERSONALUL DE DESERVIRE A PROCESULUI DE CERCETARE

 

Serviciul contabilitate şi personal

 

Nr.

Numele şi prenumele

Funcţia

1.       

Viorica Haritonova

Contabil-şef

2.       

Ludmila Maţcan

Contabil coordonator

3.       

Valentina Tcaci

Specialist coordonator serviciu personal

4.       

Jantîc Nicolae

Şef serviciu

 

Grupul redacţional al revistei „Philologia” şi al „Buletinului de Lingvistică”

 

Nr.

Numele şi prenumele

Funcţia

1.       

Clarisa Vîju

Secretar responsabil

2.       

Mihail Papuc

Redactor responsabil

 

Personal auxiliar

 

Nr.

Numele şi prenumele

Funcţia

1.       

Galina Prodan

Dactilografă

2.       

Maria Rusu

Dactilografă

3.       

Nina Grecu

Îngrijitor de încăperi

 

 

   

Noutăți  

SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR HABILITAT ÎN FILOLOGIE CU TITLUL: “INTERTEXT ŞI HYPERTEXT: STUDIU SEMIOTICO-LINGVISTIC”. Pretendent: Ungureanu Elena. Consultant ştiinţific: Gheorghe Popa, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălți

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: Caruntu-Caraman Livia. Conducător ştiinţific: Bahnaru Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar. Consiliul ştiinţific specializat D19.621.04 – 05 

Citește mai departe...

Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei organizează la 9 NOIEMBRIE 2017 ediţia a III-a a Colocviului național „Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015