Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Manifestări/Patronate

Institutul de Filologie organizează anual:

  1. Colocviul național cu participare internațională Filologia modernă. Realizări şi perspective în context European, care este la a IX- a ediție.
  2. Congresului Mondial al Eminescologilor este la a IV-a ediție și se organizează sub patronajul Preşedintelui Republicii Moldova dlui Nicolae Timofti, propunând promovarea imaginii culturale a Republicii Moldova în lume şi angajarea în dialogul valoric european al Republicii. Acest important eveniment ştiinţific şi cultural sporeşte valorile spiritualităţii naţionale şi are drept obiectiv propagarea lor internaţională, cu valoare exemplară şi pentru alte spaţii legate de numele marelui creator şi gânditor care a fost Mihai Eminescu. Formă importantă de coagulare şi stimulare a eminescologiei, congresul reînnoieşte relaţiile cu cercetătorii de profil din lume care s-au consacrat nobilei activităţi de apreciere şi receptare a destinului şi operei lui Eminescu.
  3. Conferința internațională „Limba Română – limbă a integrării europene“ este la a patra ediție și are drept scop promovarea limbii române ca limba de circulație în cadrul Uniunii Europene, dar și ca limbă a integrării europene;  crearea unei reţele de comunicare între  specialişti și oameni de cultură din țară și străinătate; familiarizarea studenților și elevilor, prin intermediul prelegerilor,  cu statutul limbii române ca limbă oficială a Uniunii Europene şi răspândirea utilizării limbii române în Europa şi în întreaga lume, unde trăiesc importante comunităţi etnice româneşti sau cetăţeni români, în cazul Republicii Moldova.

Statutul pe care o limbă îl are în cadrul unei organizaţii atât de importante ca UE influenţează decisiv asupra prestigiului ei. Promovarea limbii române ca instrument de comunicare apare deci ca o necesitate obiectivă a vieţii sociale.

 

   

Noutăți  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Pretendentă: Drd. Oxana POPA Conducător ştiinţific: doctor habilitat în filologie Aliona GRATI. Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.03 – 05. Tema tezei Textul literar ca discurs al socialității. Sociocritica franceză. Specialitatea 622.03. – Teoria literaturii 

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Terminologia ecologică în limba română. Analiză lexical-funcţională. Pretendent: Dorina Macovei. Conducător: Aurelia Hanganu, dr. hab., conf. univ.. Consultant ştiinţific: Constantin Manolache, dr. hab., conf. univ. Consiliul ştiinţific specializat: D 19.621.04-06

Citește mai departe...

Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat. Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: ROBU Cristina. Conducător ştiinţific : BURLACU Alexandru, dr. hab. în filologie, profesor universitar

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015