Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Manifestări/Patronate

Institutul de Filologie organizează anual:

  1. Colocviul național cu participare internațională Filologia modernă. Realizări şi perspective în context European, care este la a IX- a ediție.
  2. Congresului Mondial al Eminescologilor este la a IV-a ediție și se organizează sub patronajul Preşedintelui Republicii Moldova dlui Nicolae Timofti, propunând promovarea imaginii culturale a Republicii Moldova în lume şi angajarea în dialogul valoric european al Republicii. Acest important eveniment ştiinţific şi cultural sporeşte valorile spiritualităţii naţionale şi are drept obiectiv propagarea lor internaţională, cu valoare exemplară şi pentru alte spaţii legate de numele marelui creator şi gânditor care a fost Mihai Eminescu. Formă importantă de coagulare şi stimulare a eminescologiei, congresul reînnoieşte relaţiile cu cercetătorii de profil din lume care s-au consacrat nobilei activităţi de apreciere şi receptare a destinului şi operei lui Eminescu.
  3. Conferința internațională „Limba Română – limbă a integrării europene“ este la a patra ediție și are drept scop promovarea limbii române ca limba de circulație în cadrul Uniunii Europene, dar și ca limbă a integrării europene;  crearea unei reţele de comunicare între  specialişti și oameni de cultură din țară și străinătate; familiarizarea studenților și elevilor, prin intermediul prelegerilor,  cu statutul limbii române ca limbă oficială a Uniunii Europene şi răspândirea utilizării limbii române în Europa şi în întreaga lume, unde trăiesc importante comunităţi etnice româneşti sau cetăţeni români, în cazul Republicii Moldova.

Statutul pe care o limbă îl are în cadrul unei organizaţii atât de importante ca UE influenţează decisiv asupra prestigiului ei. Promovarea limbii române ca instrument de comunicare apare deci ca o necesitate obiectivă a vieţii sociale.

 

   

Noutăți  

Marți, 24 aprilie, la ora 12.00, la Institutul de Filologie va avea loc Seminarul Științific de profil ad-hoc, la specialitatea 622.02. Literatura universală și comparată, în vederea evaluării  tezei de dr. hab. în filologie a dnei Josefina Cușnir, dr.

Citește mai departe...

Joi, 25 ianuarie 2018, ora 10.00, sala 411, va avea loc ședința Seminarului științific de profil al Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Joi, 21 decembrie 2017, ora 11.00, sala 411, va avea loc ședința Seminarului științific de profil al Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.02. Teoria literaturii; 621.03. Folcloristică

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015