Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Cadrul administrativ

Dr. hab. Vasile Bahnaru - Director

 

Dr. Nina Corcinschi - Director adjunct 


Dr. Viorica Răileanu - Secretar ştiinţific


Dr. Ludmila Şimanschi - Director al  Centrului de Literatură şi Folclor

 

Dr. Inna Negrescu-Babuş - Director al  Centrului de Lingvistică

 

Dr. hab.  Inga Druţă - Director al  Centrului de Terminologie

 

 

 

 

 

Componenţa

Consiliului ştiinţific al Institutului de Filologie 

 

Nr.

Numele şi prenumele, gradul şi titlul ştiinţific

Funcţia

1.       

Vasile Bahnaru, doctor  habilitat, prof. univ.

Director 

2.       

Nina Corcinschi, doctor, conf. univ.

Director adjunct 

3.       

Viorica Răileanu, doctor, conf. cerc.

Secretar ştiinţific 

4.       

Inna Negrescu-Babuş, doctor, conf. cerc.

Director al Centrului de Lingvistică

5.       

Ludmila Şimanschi, doctor, conf. cerc.

Director al Centrului de Literatură şi Folclor

6.       

Inga Druţă, doctor habilitat, conf. cerc.

Director al Centrului de Terminologie

7.       

Mihai Cimpoi, acad., doctor habilitat, prof. univ.

Cercetător ştiinţific principal, director de proiect, responsabil de sector

8.       

Haralambie Corbu, acad., doctor habilitat, prof. univ.

Consultant ştiinţific

9.       

Nicolae Bileţchi, m. cor., doctor habilitat, prof. univ.

Consultant ştiinţific

10.   

Mariana Cocieru, doctor

Preşedintele comitetului sindical

11.   

Andrei Ţurcanu, doctor habilitat, prof. univ.

Cercetător ştiinţific principal, responsabil de sector

12.   

Elena Contsantinovici, doctor habilitat, prof. univ.

Cercetător ştiinţific principal

13.   

Anatol Gavrilov, doctor habilitat, conf. cerc.

Cercetător ştiinţific principal

14.   

Ion Plămădeală, doctor habilitat, conf. cerc.

Cercetător ştiinţific principal

15.   

Vasile Pavel, doctor habilitat, prof. univ.

Consultant ştiinţific

16.   

Iulian Filip, doctor, conf. cerc.

Cercetător ştiinţific superior, responsabil de sector

17.   

Ion Bărbuţă, doctor, conf. cerc.

Cercetător ştiinţific coordonator, responsabil de sector

18.   

Tudor Colac, doctor, conf. cerc.

Cercetător ştiinţific coordonator

19.

Angela Savin,  doctor habilitat, prof. interimar Cercetător ştiinţific principal, responsabil de sector

20.   

Ana Vulpe, doctor, conf. cerc.

 

 

 

   

Noutăți  

Luni, 12 noiembrie 2018, în Sala mică, cu începere de la ora 15.00, va avea loc adunarea cercetătorilor ştiinţifici titulari de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” privind prezentarea proiectelor manageriale de către candidații admiși la funcția de director

Citește mai departe...

Joi, 18 octombrie 2018, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.05. Semiotică; Semantică; Pragmatică (limba română), cu tema Performarea actelor de vorbire în discurs

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Pretendentă: Drd. Oxana POPA Conducător ştiinţific: doctor habilitat în filologie Aliona GRATI. Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.03 – 05. Tema tezei Textul literar ca discurs al socialității. Sociocritica franceză. Specialitatea 622.03. – Teoria literaturii 

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015