Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Cadrul administrativ

Dr. h. Vasile Bahnaru - Director

 

Dr. Nina Corcinschi - Director adjunct 


Dr. Viorica Răileanu - Secretar ştiinţific


Dr. Ludmila Şimanschi - Director al  Centrului de Literatură şi Folclor

 

Dr. Inna Negrescu-Babuş - Director al  Centrului de Lingvistică

 

Dr. Inga Druţă - Director al  Centrului de Terminologie

 

 

 

 

 

Componenţa

Consiliului ştiinţific al Institutului de Filologie (ales la adunarea cercetătorilor ştiinţifici din 6 ianuarie 2015)

 

Nr.

Numele şi prenumele, gradul şi titlul ştiinţific

Funcţia

1.       

Vasile Bahnaru, doctor  habilitat, conf. cercet.

Director al Institutului de Filologie al AŞM, redactor-şef al revistei „Philologia”

2.       

Corcinsci Nina, doctor, conf. univ.

Director adjunct al Institutului de Filologie al AŞM

3.       

Răileanu Viorica, doctor, conf. cercet.

Secretar ştiinţific al Institutului de Filologie al AŞM

4.       

Negrescu-Babuş Inna, doctor

Director al Centrului de Lingvistică

5.       

Şimanschi Ludmila, doctor

Director al Centrului de Literatură şi Folclor

6.       

Druţă Inga, doctor habilitat, conf. cercet.

Director al Centrului de Terminologie, director de proiect, responsabil de sector

7.       

Cimpoi Mihai, acad., doctor habilitat, prof. univ.

Cercetător ştiinţific principal, director de proiect, responsabil de sector

8.       

Corbu Haralambie, acad., doctor habilitat, prof. univ.

Consultant ştiinţific

9.       

Bileţchi Nicolae, m. cor., doctor habilitat, prof. univ.

Consultant ştiinţific

10.   

Jantîc Nicolae

Preşedintele comitetului sindical

11.   

Ţurcanu Andrei, doctor habilitat, prof. univ.

Cercetător ştiinţific principal, responsabil de sector

12.   

Contsantinovici Elena, doctor habilitat, prof. univ.

Cercetător ştiinţific principal

13.   

Gavrilov Anatol, doctor habilitat, conf. cercet.

Cercetător ştiinţific principal

14.   

Plămădeală Ion, doctor habilitat, conf. cercet.

Cercetător ştiinţific principal

15.   

Pavel Vasile, doctor habilitat, conf. cercet.

Consultant ştiinţific

16.   

Filip Iulian, doctor

Cercetător ştiinţific superior, responsabil de sector

17.   

Bărbuţă Ion, doctor, conf. cercet.

Cercetător ştiinţific superior, responsabil de sector

18.   

Colac Tudor, doctor, conf. cercet.

Cercetător ştiinţific coordonator

19.   

Păcuraru Veronica, doctor, conf. univ.

Cercetător ştiinţific coordonator

20.   

Savin Angela, doctor habilitat, conf. univ.

Cercetător ştiinţific principal, responsabil de sector

21.   

Vulpe Ana, doctor, conf. cercet.

Cercetător ştiinţific coordonator, responsabil de sector

 

 

   

Noutăți  

SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR HABILITAT ÎN FILOLOGIE CU TITLUL: “INTERTEXT ŞI HYPERTEXT: STUDIU SEMIOTICO-LINGVISTIC”. Pretendent: Ungureanu Elena. Consultant ştiinţific: Gheorghe Popa, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălți

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: Caruntu-Caraman Livia. Conducător ştiinţific: Bahnaru Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar. Consiliul ştiinţific specializat D19.621.04 – 05 

Citește mai departe...

Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei organizează la 9 NOIEMBRIE 2017 ediţia a III-a a Colocviului național „Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015