Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Cadrul administrativ

Dr. hab. Vasile Bahnaru - Director

 

Dr. Nina Corcinschi - Director adjunct 


Dr. Viorica Răileanu - Secretar ştiinţific


Dr. Ludmila Şimanschi - Director al  Centrului de Literatură şi Folclor

 

Dr. Inna Negrescu-Babuş - Director al  Centrului de Lingvistică

 

Dr. hab.  Inga Druţă - Director al  Centrului de Terminologie

 

 

 

 

 

Componenţa

Consiliului ştiinţific al Institutului de Filologie 

 

Nr.

Numele şi prenumele, gradul şi titlul ştiinţific

Funcţia

1.       

Vasile Bahnaru, doctor  habilitat, prof. univ.

Director 

2.       

Nina Corcinschi, doctor, conf. univ.

Director adjunct 

3.       

Viorica Răileanu, doctor, conf. cerc.

Secretar ştiinţific 

4.       

Inna Negrescu-Babuş, doctor, conf. cerc.

Director al Centrului de Lingvistică

5.       

Ludmila Şimanschi, doctor, conf. cerc.

Director al Centrului de Literatură şi Folclor

6.       

Inga Druţă, doctor habilitat, conf. cerc.

Director al Centrului de Terminologie

7.       

Mihai Cimpoi, acad., doctor habilitat, prof. univ.

Cercetător ştiinţific principal, director de proiect, responsabil de sector

8.       

Haralambie Corbu, acad., doctor habilitat, prof. univ.

Consultant ştiinţific

9.       

Nicolae Bileţchi, m. cor., doctor habilitat, prof. univ.

Consultant ştiinţific

10.   

Mariana Cocieru, doctor

Preşedintele comitetului sindical

11.   

Andrei Ţurcanu, doctor habilitat, prof. univ.

Cercetător ştiinţific principal, responsabil de sector

12.   

Elena Contsantinovici, doctor habilitat, prof. univ.

Cercetător ştiinţific principal

13.   

Anatol Gavrilov, doctor habilitat, conf. cerc.

Cercetător ştiinţific principal

14.   

Ion Plămădeală, doctor habilitat, conf. cerc.

Cercetător ştiinţific principal

15.   

Vasile Pavel, doctor habilitat, prof. univ.

Consultant ştiinţific

16.   

Iulian Filip, doctor, conf. cerc.

Cercetător ştiinţific superior, responsabil de sector

17.   

Ion Bărbuţă, doctor, conf. cerc.

Cercetător ştiinţific coordonator, responsabil de sector

18.   

Tudor Colac, doctor, conf. cerc.

Cercetător ştiinţific coordonator

19.

Angela Savin,  doctor habilitat, prof. interimar Cercetător ştiinţific principal, responsabil de sector

20.   

Ana Vulpe, doctor, conf. cerc.

 

 

 

   

Noutăți  

Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat. Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: ROBU Cristina. Conducător ştiinţific : BURLACU Alexandru, dr. hab. în filologie, profesor universitar

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea de tezei de doctor habilitat „Imaginarul erotic în romanul românesc postbelic”. Pretendent:  Nina CORCINSCHI, dr., conf. univ.. Consultant ştiinţific: Alexandru BURLACU, dr. hab., prof. univ. Consiliul ştiinţific specializat:  DH 19.622.01-13. Specialitatea: 622.01 – LITERATURA ROMÂNĂ

Citește mai departe...

La 04 iulie 2018, ora 11, sala 408 , AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1 va avea loc susținerea publică a tezei de doctor cu tema: „Stratificarea funcţional-stilistică a lexicului limbii române şi prezentarea lui lexicografică”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015