Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Aureola romanţei


Tudor COLAC, Aureola romanţei. Editura Notograf Prim, 2012. 278p. 

Descrierea Lucrarii:

Lucrarea conţine informaţii, ilustraţii şi evocări, referinţe istorico-literare privind desfăşurarea celor 20 de ediţii ale Festivalului-concurs de romanţă românească „Crizantema de argint” la Chişinău. Exegezele sunt completate cu piese muzicale premiate la fiecare ediţie. Romanţa ca specie este privită din punct de vedere istoric, muzicologic, poetic de la Anton Pann şi Ienăchiţă Văcărescu până la Constantin Baranovschi, Gheorghe Creţu, Dumitru Matcovschi sau Galina Furdui etc. în retrospectivă.

   

Noutăți  

 Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: Magdalena RUSNAC-FRĂSINEANU. Conducător ştiinţific: ŢURCANU Andrei, doctor habilitat în filologie, profesor universitar. Consiliul ştiinţific specializat D19.622.01 – 10 

Citește mai departe...

INSTITUTUL DE FILOLOGIE, RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ în anul 2017 (I)

Citește mai departe...

Joi, 29 iunie 2017, ora 10.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, va avea loc discuţia tezei de doctor habilitat în filologie, la specialitatea 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română), cu tema Terminologia medicală în limba română: evoluţie şi tendinţe

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015