Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Nume de familie (Din perspectivă istorică), vol. III

 

Nume de familie (Din perspectivă istorică), vol. III, Chișinău: Editura Pontos, 2018, 300 p.

Autorul lucrării: dr. Maria Cosniceanu

Descrierea lucrării:

Prezentul volum, ca și cele două precedente, vol. I (2004) și vol. II (2010), are menirea de a satisfice interesul publicului larg pentru istoria numelor de persoană, oferindu-i informația necesară privind originea, semnificația, evoluția pe parcursul secolelor și formele actuale corecte ale unor nume de familie, care circulă în prezent în republică, făcând parte din sistemul antroponimic național. 

   

Noutăți  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Candidat: Miroslava LUCHIANCICOVA. Conducător ştiinţific: acad. Mihai CIMPOI. Consiliul ştiinţific specializat: D 622.01-73. Tema tezei: TRADUCEREA CA PARTE A PROCESULUI LITERAR: „LUCEAFĂRUL” ÎN SPAŢIUL RUS. Specialitatea: 622.01 – Literatura română

Citește mai departe...

Luni, 12 noiembrie 2018, în Sala mică, cu începere de la ora 15.00, va avea loc adunarea cercetătorilor ştiinţifici titulari de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” privind prezentarea proiectelor manageriale de către candidații admiși la funcția de director

Citește mai departe...

Joi, 18 octombrie 2018, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.05. Semiotică; Semantică; Pragmatică (limba română), cu tema Performarea actelor de vorbire în discurs

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015