Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

UN FONETICIAN DE SEAMĂ – GEORGE GOGIN

 

 

La 4 aprilie curent s-a stins din viaţă cunoscutul lingvist, doctorul habilitat în filologie, George Gogin. Domeniul ştiinţific de bază: fonetica experimentală, limba română vorbită, cultivarea limbii, dialectologia.

S-a născut la 30 iulie 1932 în suburbia Schinoasa (astăzi Codru), municipiul Chişinău, într-o familie de agricultori. Și-a făcut studiile la Institutul de Pedagogie de Stat „Ion Creangă” din Chişinău şi doctoratul la Institutul Pedagogic de Stat de Limbi Străine „Maurice Thorez” din Moscova.

În anul 1963 susţine teza de doctor în ştiinţe la acelaşi institut (conducător ştiinţific prof. V. A. Artiomov), iar în anul 2000 susţine teza de doctor habilitat în filologie la Universitatea de Stat din Moldova, intitulată Problemadevocalizăriihiatului în limba română. Referenți oficiali: acad. N. Corlăteanu, prof. I. Lobiuc, prof. R. Piotrowski.

Regretatul nostru coleg a cercetat sistemul sonor al limbii române, folosindu-se de aparate de înaltă precizie. Pe baza unor probe de rostire, a investigat sunetul în laboratoare de fonetică experimentală din Moscova, Sankt Petersburg, Kiev, Minsk. Susţinut de prof. R. G. Piotrowski, George Gogin a fondat în cadrul Institutului de Limbă şi Literatură (astăzi Institutul de Filologie) al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova primul laborator de fonetică experimentală.

Rezultatele investigaţiilor au fost publicate în monografiile: Consoanele limbii literare moldoveneşti (1969), Studii de ortoepie moldovenească (1977), Ortoepia limbii literare (1991), Problema devocalizăriihiatului în limba română. Studii de fonetică experimentală (2003), Limba română spontană (2004), apreciate înalt de către cercetătorii în domeniu. Concluziile științifice le-a prezentat la numeroase întruniri științifice locale (republicane), zonale (în cadrul fostei URSS) și internaționale.

George Gogin, împreună cu alţi cercetători de la Institutul de Limbă şi Literatură al AŞM, a participat activ şi la elaborarea unor importante lucrări colective: Dialectologia moldovenească. Manual universitar (1976), Dicţionar dialectal (cuvinte, sensuri, forme), în cinci volume (1985-1986), Atlasul limbilor Europei (realizând anchete de teren în spaţiul românesc de la est şi nord de Prut), lucrare care a luat naştere sub patronatul UNESCO.

Neobositul om de ştiinţă a activat şi pe tărâmul învăţământului universitar. A susţinut cursuri de limba română la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”. A fost deseori invitat să ţină prelegeri în faţa colaboratorilor de la posturile de radio şi televiziune din Chişinău. Din 1991 a deţinut funcţia de profesor şi şef al Catedrei de Limbă Română din cadrul doctoranturii AŞM.

Cercetătorul George Gogin ne va rămâne în amintire ca un om bun la suflet, foarte munctor, omenos, gospodar, simplu, deschis în comunicare.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

 

 

Colegii Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

   

Noutăți  

Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat. Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: ROBU Cristina. Conducător ştiinţific : BURLACU Alexandru, dr. hab. în filologie, profesor universitar

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea de tezei de doctor habilitat „Imaginarul erotic în romanul românesc postbelic”. Pretendent:  Nina CORCINSCHI, dr., conf. univ.. Consultant ştiinţific: Alexandru BURLACU, dr. hab., prof. univ. Consiliul ştiinţific specializat:  DH 19.622.01-13. Specialitatea: 622.01 – LITERATURA ROMÂNĂ

Citește mai departe...

La 04 iulie 2018, ora 11, sala 408 , AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1 va avea loc susținerea publică a tezei de doctor cu tema: „Stratificarea funcţional-stilistică a lexicului limbii române şi prezentarea lui lexicografică”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015