Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Colocviul naţional cu participare internaţională „Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan”

 

Joi, 12 noiembrie 2015, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a organizat Colocviul naţional cu participare internaţională „Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan”, eveniment care a debutat cu o depunere de flori la mormântul celui mai de seamă lingvist al nostru.

Filolog, lexicolog și lingvist român basarabean, Silviu Berejan a avut cercetări în gramatică, lexicologie, lexicografie, stilistică, istoria limbii, cultura vorbirii limbii române, semantică generală, lingvistică teoretică, romanistică, slavistică, lingvistică comparată, sociolingvistică, fiind comemorat în cadrul evenimentului de toţi cei care l-au cunoscut şi de toţi cei care i-au studiat şi apreciat lucrările ştiinţifice, dar şi calităţile sale de apărător îndârjit al identităţii noastre etnolingvistice.

Lucrările manifestării ştiinţifice au început în Sala azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, fiind moderate de domnul dr. hab. Vasile Bahnaru, director al Institutului de Filologie al AŞM, care a evocat cu căldură valorile transmise de academicianul comemorat: Ne-a învăţat să facem carte, ne-a învăţat să nu minţim. Mai bine decât să minţim, să tăcem pentru că am avut parte şi de vremuri când tăcerea însemna un fel de rezistenţă. Atâta vreme cât noi putem să ţinem torţa amintirilor aprinsă, o facem”.

Cu comunicări în plen au conferenţiat domnul acad. Mihai Cimpoi, care s-a referit la personalitatea de excepţie a savantului şi la Stilul publicistic al lui Silviu Berejan, domnul dr. hab. Gheorghe Popa, care a vorbit despre Concepţia lingvistică  a acad. S. Berejan: repere fundamentale, doamna dr. Veronica Păcuraru, care a ţinut un discurs despre Lexicografia informatizată: de la tradiţii la inovaţii şi perspective, doamna dr. Iulia Mărgărit, care a impresionat cu Etimologii basarabene şi doamna dr. Nina Corcinschi, care a prezentat  publicului o alocuţiune incitantă despre Corp ca „filtru semantic” al lumii în romanele lui Paul Goma.

După şedinţa în plen, manifestarea ştiinţifică a continuat în cele şase ateliere organizate tematic: Semantică, lexicologie şi lexicografie,  Lingvistică generală, Dinamica limbii şi sociolingvistică, Gramatică şi stilistică, Probleme actuale de istorie şi teorie literară şi Probleme actuale de cercetare literară.

În sesiunea de încheiere şi concluzii a evenimentului ştiinţific, moderatorii atelierelor  au declarat că tematica comunicărilor prezentate a fost foarte variată, iar  lucrările Colocviului au fost dinamice, pozitive şi au provocat discuţii interesante şi utile pentru participanţi.

Colocviul naţional cu participare internaţională „Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan” a găzduit participanţi de toate vârstele de la majoritatea instituţiilor superioare de învăţământ din Republica Moldova, dar şi din România.

Reamintim  faptul că Colocviul a fost organizat în cadrul proiectelor instituţionale:

Evoluţia literaturii române, folclorului şi a teoriei literaturii în context european şi universal;

Direcţii actuale în cercetarea limbii române;

 Portal de resurse lingvistice pentru limba română.

   

Noutăți  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Pretendentă: Drd. Oxana POPA Conducător ştiinţific: doctor habilitat în filologie Aliona GRATI. Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.03 – 05. Tema tezei Textul literar ca discurs al socialității. Sociocritica franceză. Specialitatea 622.03. – Teoria literaturii 

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Terminologia ecologică în limba română. Analiză lexical-funcţională. Pretendent: Dorina Macovei. Conducător: Aurelia Hanganu, dr. hab., conf. univ.. Consultant ştiinţific: Constantin Manolache, dr. hab., conf. univ. Consiliul ştiinţific specializat: D 19.621.04-06

Citește mai departe...

Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat. Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: ROBU Cristina. Conducător ştiinţific : BURLACU Alexandru, dr. hab. în filologie, profesor universitar

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015