Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

In memoriam dr. Petru DERESCU (16 august 1956 – 23 aprilie 2015)

 La 23 aprilie 2015, s-a stins subit din viaţă doctorul în ştiinţe filologice, Petru Derescu. Apropiatii, colegii din cadrul Institutului de Filologie, unde Petru Derescu a fost cercetător științific timp de 12 ani, regretă dispariția prematură și neașteptată a acestuia, om de o mare bunătate, care și-a dedicat cea mai mare parte a vieții pedagogiei și cercetării.

Petru Derescu s-a născut la 16 august 1956 în satul Ghindeşti, raionul Florești. După absolvirea şcolii medii din satul natal, îşi continuă studiile la Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălţi, pe care o absolvă în anul 1977. Între anii 1979-1984 a urmat studiile doctorale la Institutul de Limbă şi Literatură al Academiei de Știinţe a Moldovei. Activează în calitate de lector la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (1984-1985).După mai multe funcții deținute la Institutul de Perfecţionare a Cadrelor Didactice (1985-2000), este Şef catedră „Educaţie umanistă şi socială”, colegiul „Socrate” (2000-2003), Conferenţiar la catedra „Limba şi literatura română”a Universităţii de Stat din Tiraspol (2003-2004), Şef adjunct al Centrului ştiinţifico-metodic al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport Chişinău (2004-2007), după care, în anul 2007, revine la Institutul de Filologie al AŞM, Sectorul de lexicologie şi lexicografie.

Încadrându-se în munca ştiinţifică din cadrul sectorului, Petru Derescu a participat la realizarea câtorva proiecte de cercetare, printre care Subsistemul lexical al limbii române: analiză și descriere semantică şi lexicografică; Baza de date a limbii române (lexicul).

A publicat mai multe cărţi, articole şi studii. Printre acestea un loc deosebit îl ocupă volumul Funcţionalitatea elementelor orale în limbajul literaturii artistice (în proza scurtă din Moldova în dec. V-VIII ale sec. al XX-lea), apărută în 2011. A recenzat o serie de manuale, dicţionare, teze de doctor şi de licenţă. A prezentat comunicări la un număr considerabil de conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Petru Derescu şi-a conjugat activitatea de cercetare cu cea didactică, ţinând mai multe cursuri universitare. Îndrăgostit de literatură și dotat cu o remarcabilă capacitate de memorizare, putea ore întregi să recite din Eminescu, Alecsandri, Cojbuc,Vieru etc., etc.

Modest şi blând din fire, cumpătat şi săritor la nevoie, jovial şi cu firea-i deschisă şi receptivă, apărător al limbii şi demnităţii noastre naţionale – aşa va rămâne în memoria noastră omul, cercetătorul şi pedagogul Petru Derescu.

Comunitatea ştiinţifică regretă trecerea în eternitate a colegului Petru Derescu şi exprimă sincere condoleanțe rudelor îndurerate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

 

 

 

Colectivul Institutului de Filologie al AȘM

   

Noutăți  

Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat. Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: ROBU Cristina. Conducător ştiinţific : BURLACU Alexandru, dr. hab. în filologie, profesor universitar

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea de tezei de doctor habilitat „Imaginarul erotic în romanul românesc postbelic”. Pretendent:  Nina CORCINSCHI, dr., conf. univ.. Consultant ştiinţific: Alexandru BURLACU, dr. hab., prof. univ. Consiliul ştiinţific specializat:  DH 19.622.01-13. Specialitatea: 622.01 – LITERATURA ROMÂNĂ

Citește mai departe...

La 04 iulie 2018, ora 11, sala 408 , AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1 va avea loc susținerea publică a tezei de doctor cu tema: „Stratificarea funcţional-stilistică a lexicului limbii române şi prezentarea lui lexicografică”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015