Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Conferinţa ştiinţifică Etnologul Victor CIRIMPEI la 75 de ani

 

În mesajul său de salut, domnul dr. hab. Aurelian Dănilă a tratat cu mult respect preocuparea etnologului pentru folclor - baza tuturor creaţiilor noastre şi matricea culturii.

Aurelian Dănilă a anunţat şi decernarea diplomei „Meritul Academic” al AŞM, domnului Victor Cirimpei.

La capitolul comunicări, domnul dr. Iulian Filip a vorbit despre Victor Cirimpei, folcloristul şi etnologul preocupat de mitologie, de  începuturile culturii populare, de seminţia tracilor, de etnologicul românilor, de istorie şi critică literară. Iulian Filip a ţinut să menţioneze interesul pentru comicării al sărbătoritului încă din anii de şcoală, ca fapt prevestitor al unei îndeletniciri serioase pe segmentul studierii actului creator de orientare comică. Prozatorul s-a referit la dihotomia din dimensiunea atelierului de creaţie căreia i se alătură dihotomia Păcală-păcălitul, Păcală-Tândală, din galeria personajelor, dar şi la pregătirea lui Victor Cirimpei pentru atacarea unui fond dominat de subiecte/ istorioare din repertoriul comicului popular, studierea amplă a ambianţelor bocacciene, unde se declanşează limbajul ascuns în trierea şi modernizarea limbajului înveselitor, degustat etern şi în permanenţă de cercurile cele mai diverse.

În continuarea manifestării, doamna dr. Mariana Cocieru a vorbit despre dimensiunile mitologiei autohtone în schiţele ştiinţifice ale lui Victor Cirimpei, referindu-se la urmele mitologiei arhaice consemnate de etnolog. Locutorul a menţionat drept concludentă clasificarea personajelor mitice în benefice şi malefice, întreprinsă de folclorist. S-a referit de asemenea şi la interesul sporit al maestrului pentru valorificarea legendelor, basmelor, miturilor, care au ajutat la explicarea genezei şi semnificaţiei multor fenomene folclorice. Doamna Cocieru a subliniat faptul că meritul incontestabil al folcloristului Victor Cirimpei constă nemijlocit în investigarea şi descoperirea unor realităţi inedite în subiecte cercetate ani în şir, de un interes esenţial fiind studiile realizate de cercetător cu referire la unele divinităţi şi făpturi mitologice de origine protoindoeuropeană. Anume acest demers, a menţionat doamna M. Cocieru, justifică verva şi curajul protagonistului de a investiga subiecte aflate în obscuritate, reuşind să aducă claritate şi lumină şi punând accentul pe adevărul istoric şi documentar.

Distinsul etnolog şi folclorist, Victor Cirimpei a primit felicitări şi urări de bine din partea dr. hab. Ion Ciocanu, Vladimir Beşleagă, dr. Dumitru Apetri, dr. Ion Buruiană, care au apreciat mult activitatea intelectualului omagiat.

 

   

Noutăți  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Candidat: Miroslava LUCHIANCICOVA. Conducător ştiinţific: acad. Mihai CIMPOI. Consiliul ştiinţific specializat: D 622.01-73. Tema tezei: TRADUCEREA CA PARTE A PROCESULUI LITERAR: „LUCEAFĂRUL” ÎN SPAŢIUL RUS. Specialitatea: 622.01 – Literatura română

Citește mai departe...

Luni, 12 noiembrie 2018, în Sala mică, cu începere de la ora 15.00, va avea loc adunarea cercetătorilor ştiinţifici titulari de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” privind prezentarea proiectelor manageriale de către candidații admiși la funcția de director

Citește mai departe...

Joi, 18 octombrie 2018, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.05. Semiotică; Semantică; Pragmatică (limba română), cu tema Performarea actelor de vorbire în discurs

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015