Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Conferinţa ştiinţifică Etnologul Victor CIRIMPEI la 75 de ani

 

În mesajul său de salut, domnul dr. hab. Aurelian Dănilă a tratat cu mult respect preocuparea etnologului pentru folclor - baza tuturor creaţiilor noastre şi matricea culturii.

Aurelian Dănilă a anunţat şi decernarea diplomei „Meritul Academic” al AŞM, domnului Victor Cirimpei.

La capitolul comunicări, domnul dr. Iulian Filip a vorbit despre Victor Cirimpei, folcloristul şi etnologul preocupat de mitologie, de  începuturile culturii populare, de seminţia tracilor, de etnologicul românilor, de istorie şi critică literară. Iulian Filip a ţinut să menţioneze interesul pentru comicării al sărbătoritului încă din anii de şcoală, ca fapt prevestitor al unei îndeletniciri serioase pe segmentul studierii actului creator de orientare comică. Prozatorul s-a referit la dihotomia din dimensiunea atelierului de creaţie căreia i se alătură dihotomia Păcală-păcălitul, Păcală-Tândală, din galeria personajelor, dar şi la pregătirea lui Victor Cirimpei pentru atacarea unui fond dominat de subiecte/ istorioare din repertoriul comicului popular, studierea amplă a ambianţelor bocacciene, unde se declanşează limbajul ascuns în trierea şi modernizarea limbajului înveselitor, degustat etern şi în permanenţă de cercurile cele mai diverse.

În continuarea manifestării, doamna dr. Mariana Cocieru a vorbit despre dimensiunile mitologiei autohtone în schiţele ştiinţifice ale lui Victor Cirimpei, referindu-se la urmele mitologiei arhaice consemnate de etnolog. Locutorul a menţionat drept concludentă clasificarea personajelor mitice în benefice şi malefice, întreprinsă de folclorist. S-a referit de asemenea şi la interesul sporit al maestrului pentru valorificarea legendelor, basmelor, miturilor, care au ajutat la explicarea genezei şi semnificaţiei multor fenomene folclorice. Doamna Cocieru a subliniat faptul că meritul incontestabil al folcloristului Victor Cirimpei constă nemijlocit în investigarea şi descoperirea unor realităţi inedite în subiecte cercetate ani în şir, de un interes esenţial fiind studiile realizate de cercetător cu referire la unele divinităţi şi făpturi mitologice de origine protoindoeuropeană. Anume acest demers, a menţionat doamna M. Cocieru, justifică verva şi curajul protagonistului de a investiga subiecte aflate în obscuritate, reuşind să aducă claritate şi lumină şi punând accentul pe adevărul istoric şi documentar.

Distinsul etnolog şi folclorist, Victor Cirimpei a primit felicitări şi urări de bine din partea dr. hab. Ion Ciocanu, Vladimir Beşleagă, dr. Dumitru Apetri, dr. Ion Buruiană, care au apreciat mult activitatea intelectualului omagiat.

 

   

Noutăți  

Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat. Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: ROBU Cristina. Conducător ştiinţific : BURLACU Alexandru, dr. hab. în filologie, profesor universitar

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea de tezei de doctor habilitat „Imaginarul erotic în romanul românesc postbelic”. Pretendent:  Nina CORCINSCHI, dr., conf. univ.. Consultant ştiinţific: Alexandru BURLACU, dr. hab., prof. univ. Consiliul ştiinţific specializat:  DH 19.622.01-13. Specialitatea: 622.01 – LITERATURA ROMÂNĂ

Citește mai departe...

La 04 iulie 2018, ora 11, sala 408 , AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1 va avea loc susținerea publică a tezei de doctor cu tema: „Stratificarea funcţional-stilistică a lexicului limbii române şi prezentarea lui lexicografică”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015