Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Conferinţa ştiinţifică dedicată omagierii a 85 de ani de la naşterea academicianului Haralambie CORBU, profesor universitar, critic şi istoric literar.

În ziua de 19 februarie 2015, Institutul de Filologie al AŞM a organizat o o manifestare de omagiere a academicianului Haralambie Corbu.

Evenimentul a debutat cu un mesaj de felicitare venit din partea domnului acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, care i-a înmânat criticului  Diploma „Meritul academic” pentru rezultatele științifice obţinute de-a lungul anilor.

În discursul său, domnul acad. Mihai Cimpoi a ţinut să-şi reamintească anii studenţiei cand l-a avut ca profesor pe Haralambie Corbu, care prin lucrarea sa „Dramaturgia lui Alecsandri” (1962) şi prin alte studii remarcabile, a iniţiat valorificarea literaturii clasice la est de Prut.

Manifestarea a fost continuată de domnul dr. Vlad Caraman, care a vorbit despre academicianul Haralambie Corbu, menţionând faptul că activitatea Domniei Sale este marcată de deschiderea către valorile patrimoniului nostru cultural într-un context totalmente neprielnic manifestării spiritului naţional. Totodată, a relevat îndârjirea manifestată în raport cu politicile şi dogmele oficiale în promovarea lui Vasile Alecsandri, Constantin Negruzzi, Ion Creangă, Mihai Eminescu, B.P. Haşdeu, Dimitrie Cantemir, teza fundamentală în demersul exegetic al academicianului fiind reductibilă la o formulă consacrată „Clasicii sunt mereu actuali”. Domnul Vlad Caraman a subliniat şi faptul că, în momentele ei esenţiale şi în tendinţa sa fundamentală, activitatea domnului academician se înscrie în opera de valorificare, promovare şi popularizare a marilor valori din ultimele două secole ale spiritualităţii româneşti.

Doamna Svetlana Korolevski a descris personalitatea notorie a istoricului şi criticului Haralambie Corbu în dialog cu fascinanta lume a literaturii, relevând interesul academicianului pentru clasicii români.  Svetlana Korolevski a elogiat calitatea lucrărilor criticului care a activat sub semnul cuvântului care îi exprimă poziţia, referindu-se şi la importanţa acordată de istoric actului de interpretare. În opinia academicianului Corbu, „interpretarea este a descoperi într-un sens, alte sensuri”.

La adresa academicianului omagiat au fost aduse multe cuvinte de sinceră recunoştinţă din partea celor care, pe parcursul anilor, au fost instruiţi, îndrumaţişi ajutaţi de Domnia Sa.

Dr. hab. Anatol Gavrilov, dr. hab. Ion Ciocanu, dr. Dumitru Apetri, m.c. Nicolae Dabija, acad. Alexandru Roşca, compozitorul Constantin Rusnac au fost printre cei care au venit cu mesaje de felicitare, evocând cu deosebită stimă prestanţa academică a criticului, neobosita-i dorinţă de cercetare, capacităţile de organizator al activităţii ştiinţifice, principialitatea, verticalitatea, exigenţa şi spiritul cumpătat, care caracterizează personalitatea plurivalentă a Omului blajin, Haralambie Corbu.

 

La rândul său, Haralambie Corbu, profesorul „cu voce domoală”, a ţinut să mulţumească tuturor pentru prezenţă şi bunăvoinţa de a împărtăşi din tainele şi bucuriile pe care le purtăm unul faţă de altul. 

 

   

Noutăți  

Marți, 24 aprilie, la ora 12.00, la Institutul de Filologie va avea loc Seminarul Științific de profil ad-hoc, la specialitatea 622.02. Literatura universală și comparată, în vederea evaluării  tezei de dr. hab. în filologie a dnei Josefina Cușnir, dr.

Citește mai departe...

Joi, 25 ianuarie 2018, ora 10.00, sala 411, va avea loc ședința Seminarului științific de profil al Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Joi, 21 decembrie 2017, ora 11.00, sala 411, va avea loc ședința Seminarului științific de profil al Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.02. Teoria literaturii; 621.03. Folcloristică

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015