Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Protoiereul mitrofor Ioan CIUNTU - 60 de ani de la naştere

 

Conducerea Academiei a fosr reprezentată de către academicianul Ion Tighineanu şi dr.hab. Aurelia Hanganu, secretar ştiinţific general al AŞM. 

Prim-vicepreşedintele AŞM, Ion Tighineanu,  i-a dorit omagiatuluii multă sănătate, prosperitate, noi succese în numeroasele sale activităţi. În semn de înaltă apreciere, Domnia Sa l-a decorat cu cea mai înaltă distincţie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei - Medalia „Dimitrie Cantremir.

Cu ocazia aniversării a 60 de ani din ziua naşterii, dr.hab. Aurelia Hanganu a dat citire unui mesaj de felicitare, din partea preşedintelui AŞM, acad. Gheorghe Duca, care şi-a exprimat  sincerele urări de sănătate, bucurie şi bunăstare.  

Dr.hab.Vasile Bahnaru, directorul Institutului de Filologie, a vorbit despre personalitatea complexă a părintelui Ioan Ciuntu, relevând unele aspecte ce denotă faptul că Ioan Ciuntu este un exemplu concludent cu o dublă misiune – cea de confesor şi de educator naţional. A menţionat, de asemenea, momentele istorice din perioada renaşterii naţionale, când preotul Ioan Ciuntu a participat activ la  lupta pentru revenirea la drepturile noastre naţionale fireşti. În calitate de deputat în primul parlament, Ioan Ciuntu s-a manifestat printr-o ţinută morală şi spirituală ireproşabilă. De o mare importanţă s-a dovedit a fi şi colaborarea Dânsului cu poetul Grigore Vieru, care a rezultat apariţia a două cărţi.  În final, i-a dorit omagiatului multă sănătate şi noi succese literare în ipostaza sa de apostol şi educator al neamului nostru.

Secţiunea Comunicări a demarat cu Întoarcerea la cele sfinte, discurs prezentat de acad. Mihai Cimpoi. Academicianul a vorbit despre contribuţia plenară a părintelui Ioan Ciuntu la repunerea în valoare a sacrului, subliniind că părintele ştie atât de bine să ne aducă acea lumină în sufletele noastre de care avem atâta nevoie, în aceste vremuri tulburi. Criticul a remarcat asiduitatea cu care preotul Ioan Ciuntu ne readuce figura marelui poet Grigore Vieru.  

Dr. Ludmila Şimanschi a prezentat comunicarea Autoficţiune şi intratextualitate în romanul “Născuţi în zodia dragostei”. Autoarea remarcă că ” Romanul Născuţi în zodia dragostei al protoiereului mitrofor Ioan Ciuntu se lansează anul acesta într-o multivalenţă postmodernă, regimul scriptural de pe suportul tipărit este simultaneizat cu versiunea audio şi spectacolul radiofonic [...]. Scriitorul nu intenţionează să distrugă literatura canonică, ci doar să o polarizeze, să fie mai aproape de generaţia cititorilor blogosferici. Originală pentru practica romanescă este experimentarea formei mixte textuale a naraţiunii ilustrate de fotografii, astfel romanul funcţionează tridimensional, creând texte simultane vizuale cu mai multe straturi juxtapuse”.

Comunicări ştiinţifice au prezentat şi dr.hab. Ion Ciocanu, drd. Iurie Colesnic. 

Cu mesaje de felicitare au venit şi dr. Maria Cosniceanu, dr. Dumitru Apetri, dr. Iulian Filip ş.a.

La rândul său, omagiatul a mulţumit pentru ocazia oferită de a marca această zi în incinta acestui templu al ştiinţei şi culturii. Domnia Sa şi-a exprimat recunoştinţa tuturor celor prezenţi şi conducerii Academiei de Ştiinţe pentru distinţia acordată. 

În cadrul evenimentului aniversar a fost lansat şi cel de-al patrulea volum al părintelui Ioan Ciuntu, La cumpăna anilor. 

   

Noutăți  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie cu titlul: „TERMINOLOGIA MEDICALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ: EVOLUŢIE ŞI TENDINŢE”. Pretendent: MINCU Eugenia. Consultant ştiinţific: Vasile BAHNARU, dr. hab., prof. univ.,  Institutul de Filologie al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Specialitatea: 621.04 - Lexicologie și lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie. Pretendent: doctor în filologie, conferențiar universitar Maria ȘLEAHTIȚCH.Consultant ştiinţific: doctor habilitat în filologie, profesor universitar Alexandru BURLACU. Consiliul ştiinţific specializat DH 19.622.01 – 12. Tema tezei ROMANUL GENERAȚIEI ´80. POETICA GENULUI. Specialitatea 622.01 – Literatura română

Citește mai departe...

Marți, 24 aprilie, la ora 12.00, la Institutul de Filologie va avea loc Seminarul Științific de profil ad-hoc, la specialitatea 622.02. Literatura universală și comparată, în vederea evaluării  tezei de dr. hab. în filologie a dnei Josefina Cușnir, dr.

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015