Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Maria Cosniceanu – 60 de ani de activitate științifică

Dna Maria Cosniceanu, doctor în filologie, conferențiar universitar, cercetător științific coordonator, a făcut zilele acestea 60 de ani de activitate în cadrul institutului, actualmente Institutul de Filologie Română „B. P.Hasdeu” al MECC. Și-a dedicat întreaga carieră domeniului antroponimiei, adică studierii numelor de persoane românești, pe care le-a studiat în plan istoric şi lingvistic. S-a interesat de probleme  de stilistică șiu  de cultivare a limbii.

 Lucrări publicate: Studiu asupra numelor de persoane (1973), În lumea numelor (1981), Reflecții asupra numelor (1986), Dicționar de prenume și nume de familie (1991, 1993, 1999), Nume de persoane (în colaborare, 1964, 1968, 1974), Dictionnaire historique de l’anthroponymie romane (în colaborare, 1997, 2004), Dicționar de prenume (2006, 2010), Nume de familie (din perspectivă istorică), vol. I (2004), vol. II (2010), vol. III (2018).

A fost conducător a 3 proiecte de cercetare: Tezaurul antroponimic din Republica Moldova (2004-2008), Analiza tipologică aantroponimelor (2009-2010), Patrimoniul antroponimic din Republica Moldova sub aspect derivaţional (2011-2014). A participat, de asemenea, în cadrul Proiectului Lingvistic Internaţional PatRom: Patronymica Romanica. Dictionnaire historique de l’anthroponymie romane (Centrul coordonator – Universitatea din Trier, Germania), în calitate de coautor şi redactor regional, (1994-2000). S-a remarcat prin numeroase participări la simpozioane și congrese internaționale: Sofia, 1972; Moscova, 1976; Krakow, 1978; Leipzig, 1984; București, 1994; Iași, 1994; Kiev, 2001; Suceava, 2001.

Pentru activitatea plină de dăruire în domeniul cercetării, a fost apreciată cu: Diploma de recunoştinţă a AŞM (1996), Medalia „Meritul Civic” (2000), Diploma Primăriei Chişinău (2004), Diploma de Laureat al ziarului „Timpul” (2006), Medalia „Dimitrie Cantemir” (2010), Diploma de gradul întâi a Guvernului Republicii Moldova (2010), Diploma Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova (2010).

Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de activitate științifică, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” aduce Doamnei Maria COSNICEANU  sincere urări de bine, sănătate, bucurie, fericire, prosperare, noi realizări.

   

Noutăți  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Candidat: Miroslava LUCHIANCICOVA. Conducător ştiinţific: acad. Mihai CIMPOI. Consiliul ştiinţific specializat: D 622.01-73. Tema tezei: TRADUCEREA CA PARTE A PROCESULUI LITERAR: „LUCEAFĂRUL” ÎN SPAŢIUL RUS. Specialitatea: 622.01 – Literatura română

Citește mai departe...

Luni, 12 noiembrie 2018, în Sala mică, cu începere de la ora 15.00, va avea loc adunarea cercetătorilor ştiinţifici titulari de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” privind prezentarea proiectelor manageriale de către candidații admiși la funcția de director

Citește mai departe...

Joi, 18 octombrie 2018, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.05. Semiotică; Semantică; Pragmatică (limba română), cu tema Performarea actelor de vorbire în discurs

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015