Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii a 65 de ani de la naşterea scriitorului, publicistului, traducătorului şi editorului Ioan MÂNĂSCURTĂ

 

Institutul de Filologie Vă invită să participaţi la Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii a 65 de ani de la naşterea scriitorului, publicistului, traducătorului şi editorului Ioan Mânăscurtă.

Conferinţa va avea loc marți, 24 aprilie 2018,la ora 1400, în Sala Mică a AŞM (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, et. II).

 

            Lansare de carte

PROGRAM

Moderator

Dr. hab. Vasile Bahnaru, director al Institutului de Filologie

 

Comunicări

Publicistica artistică a lui Ioan Mânăscurtă

Dr. hab. Ion Ciocanu

Ficţiunea ştiinţifico-fantastică: speculaţie parabolică şi subversiune

Dr. Ludmila Şimanschi

Ioan Mânăscurtă − publicistul

Dr. Felicia cenuşă

Galeria de portrete în publicistica lui Ioan Mânăscurtă

Vitalie Răileanu

Amnezia generalizată şi amputarea memoriei istorice a Basarabiei în textele lui Ioan Mânăscurtă

Drd. Elena Şestacov

.

Omagieri

Acad. Mihai Cimpoi

Descarcă Invitația program aici

   

Noutăți  

Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat. Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: ROBU Cristina. Conducător ştiinţific : BURLACU Alexandru, dr. hab. în filologie, profesor universitar

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea de tezei de doctor habilitat „Imaginarul erotic în romanul românesc postbelic”. Pretendent:  Nina CORCINSCHI, dr., conf. univ.. Consultant ştiinţific: Alexandru BURLACU, dr. hab., prof. univ. Consiliul ştiinţific specializat:  DH 19.622.01-13. Specialitatea: 622.01 – LITERATURA ROMÂNĂ

Citește mai departe...

La 04 iulie 2018, ora 11, sala 408 , AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1 va avea loc susținerea publică a tezei de doctor cu tema: „Stratificarea funcţional-stilistică a lexicului limbii române şi prezentarea lui lexicografică”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015