Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Lansarea romanului „Pastorala” de Ghenadie Postolachi, poet, prozator, scenarist

    Institutul de Filologie al AŞM Vă invită să participaţi la lansarea romanuluiPastorala” de Ghenadie Postolachi, poet, prozator, scenarist.

Evenimentul va avea loc joi, 23 noiembrie 2017, la ora 1400, în Sala micăa AŞM (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, et. II).

„Strategia narativă e de fapt complexă, prozatorul coborând în zona fiziologicului spre a explora psihologicul şi spre a proiecta luminile şi umbrele ontologicului”.

                                                                                                                                    Mihai Cimpoi

„Atuul lui Ghenadie Postolachi sunt descrierile. Autorul se dovedeşte un excelent portretist, tot aşa cum îi reuşesc solilocviile personajelor, în general construcţia personajului, dacă ne gândim la entităţile care se mişcă în spaţiul romanesc”. 

                                                                                    Maria Șleahtițchi

      „Evenimentul relatat este mai întotdeauna ermetic sau protejat în esenţa lui de o atmosferă magic învăluitoare sub influenţa sacrului”.

                                                                                                                       Nicolae Oprea

      

PROGRAM

 

Moderator

Dr., conf. cerc. Nina CORCINSCHI, director adjunct al Institutului de Filologie al AŞM

 

Luări de cuvânt

Acad. Mihai CIMPOI

Dr. hab., prof. univ. Andrei ȚURCANU

Dr. hab., conf. univ. Aliona GRATI

Dr. hab.,  prof. univ. Alexandru BURLACU

Dr., conf. univ. Maria ȘLEAHTIȚCHI 

Dr. Lidia KULICOVSKI

   

Noutăți  

Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat. Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: ROBU Cristina. Conducător ştiinţific : BURLACU Alexandru, dr. hab. în filologie, profesor universitar

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea de tezei de doctor habilitat „Imaginarul erotic în romanul românesc postbelic”. Pretendent:  Nina CORCINSCHI, dr., conf. univ.. Consultant ştiinţific: Alexandru BURLACU, dr. hab., prof. univ. Consiliul ştiinţific specializat:  DH 19.622.01-13. Specialitatea: 622.01 – LITERATURA ROMÂNĂ

Citește mai departe...

La 04 iulie 2018, ora 11, sala 408 , AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1 va avea loc susținerea publică a tezei de doctor cu tema: „Stratificarea funcţional-stilistică a lexicului limbii române şi prezentarea lui lexicografică”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015