Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Lansarea romanului „Pastorala” de Ghenadie Postolachi, poet, prozator, scenarist

    Institutul de Filologie al AŞM Vă invită să participaţi la lansarea romanuluiPastorala” de Ghenadie Postolachi, poet, prozator, scenarist.

Evenimentul va avea loc joi, 23 noiembrie 2017, la ora 1400, în Sala micăa AŞM (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, et. II).

„Strategia narativă e de fapt complexă, prozatorul coborând în zona fiziologicului spre a explora psihologicul şi spre a proiecta luminile şi umbrele ontologicului”.

                                                                                                                                    Mihai Cimpoi

„Atuul lui Ghenadie Postolachi sunt descrierile. Autorul se dovedeşte un excelent portretist, tot aşa cum îi reuşesc solilocviile personajelor, în general construcţia personajului, dacă ne gândim la entităţile care se mişcă în spaţiul romanesc”. 

                                                                                    Maria Șleahtițchi

      „Evenimentul relatat este mai întotdeauna ermetic sau protejat în esenţa lui de o atmosferă magic învăluitoare sub influenţa sacrului”.

                                                                                                                       Nicolae Oprea

      

PROGRAM

 

Moderator

Dr., conf. cerc. Nina CORCINSCHI, director adjunct al Institutului de Filologie al AŞM

 

Luări de cuvânt

Acad. Mihai CIMPOI

Dr. hab., prof. univ. Andrei ȚURCANU

Dr. hab., conf. univ. Aliona GRATI

Dr. hab.,  prof. univ. Alexandru BURLACU

Dr., conf. univ. Maria ȘLEAHTIȚCHI 

Dr. Lidia KULICOVSKI

   

Noutăți  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie cu titlul: „TERMINOLOGIA MEDICALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ: EVOLUŢIE ŞI TENDINŢE”. Pretendent: MINCU Eugenia. Consultant ştiinţific: Vasile BAHNARU, dr. hab., prof. univ.,  Institutul de Filologie al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Specialitatea: 621.04 - Lexicologie și lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie. Pretendent: doctor în filologie, conferențiar universitar Maria ȘLEAHTIȚCH.Consultant ştiinţific: doctor habilitat în filologie, profesor universitar Alexandru BURLACU. Consiliul ştiinţific specializat DH 19.622.01 – 12. Tema tezei ROMANUL GENERAȚIEI ´80. POETICA GENULUI. Specialitatea 622.01 – Literatura română

Citește mai departe...

Marți, 24 aprilie, la ora 12.00, la Institutul de Filologie va avea loc Seminarul Științific de profil ad-hoc, la specialitatea 622.02. Literatura universală și comparată, în vederea evaluării  tezei de dr. hab. în filologie a dnei Josefina Cușnir, dr.

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015