Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Lansarea romanului „Pastorala” de Ghenadie Postolachi, poet, prozator, scenarist

    Institutul de Filologie al AŞM Vă invită să participaţi la lansarea romanuluiPastorala” de Ghenadie Postolachi, poet, prozator, scenarist.

Evenimentul va avea loc joi, 23 noiembrie 2017, la ora 1400, în Sala micăa AŞM (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, et. II).

„Strategia narativă e de fapt complexă, prozatorul coborând în zona fiziologicului spre a explora psihologicul şi spre a proiecta luminile şi umbrele ontologicului”.

                                                                                                                                    Mihai Cimpoi

„Atuul lui Ghenadie Postolachi sunt descrierile. Autorul se dovedeşte un excelent portretist, tot aşa cum îi reuşesc solilocviile personajelor, în general construcţia personajului, dacă ne gândim la entităţile care se mişcă în spaţiul romanesc”. 

                                                                                    Maria Șleahtițchi

      „Evenimentul relatat este mai întotdeauna ermetic sau protejat în esenţa lui de o atmosferă magic învăluitoare sub influenţa sacrului”.

                                                                                                                       Nicolae Oprea

      

PROGRAM

 

Moderator

Dr., conf. cerc. Nina CORCINSCHI, director adjunct al Institutului de Filologie al AŞM

 

Luări de cuvânt

Acad. Mihai CIMPOI

Dr. hab., prof. univ. Andrei ȚURCANU

Dr. hab., conf. univ. Aliona GRATI

Dr. hab.,  prof. univ. Alexandru BURLACU

Dr., conf. univ. Maria ȘLEAHTIȚCHI 

Dr. Lidia KULICOVSKI

   

Noutăți  

Joi, 25 ianuarie 2018, ora 10.00, sala 411, va avea loc ședința Seminarului științific de profil al Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Joi, 21 decembrie 2017, ora 11.00, sala 411, va avea loc ședința Seminarului științific de profil al Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.02. Teoria literaturii; 621.03. Folcloristică

Citește mai departe...

SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR HABILITAT ÎN FILOLOGIE CU TITLUL: “INTERTEXT ŞI HYPERTEXT: STUDIU SEMIOTICO-LINGVISTIC”. Pretendent: Ungureanu Elena. Consultant ştiinţific: Gheorghe Popa, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălți

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015