Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Colocviul științific național „Lecturi in memoriam academicianului Silviu BEREJAN”

 Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Vă invită la Colocviul științific național

Lecturi in memoriam academicianului Silviu BEREJAN,

care se va desfăşura în ziua de 9 noiembrie 2017.

 

Expoziţie de carte

Colocviul este organizat în cadrul proiectelor instituţionale:

Evoluţia literaturii române, folclorului şi a teoriei literaturii în context european şi universal;

Direcţii actuale în cercetarea limbii române;

Portal de resurse lingvistice pentru limba română.

 

PROGRAMUL COLOCVIULUI

 

Joi, 9 noiembrie 2017

 

830-930 –  Depuneri de flori la mormântul

 lui Silviu Berejan

(Cimitirul Central din Chișinău)

 

930-1000 – Înregistrarea participanţilor

Academia de Ştiinţe a Moldovei

(Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1)

 

1000 – Deschiderea lucrărilor

(Sala mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei)

 

Moderator

 

Vasile BAHNARU, dr. hab., prof. univ., director al Institutului de Filologie al AŞM

 

Cuvânt de salut

 

Victor ȚVIRCUN, dr. hab., prof. univ., coordonatorul Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte a AŞM

 

Comunicări în plen

 

Dr. hab., prof. univ. Vasile BAHNARU

Contribuția lui Silviu BEREJAN la definirea cuvântului ca element esențial de constituire a unei lexicologii sistemice

 

Dr., prof. univ. Emilia (PARPALĂ) AFANĂ

Metadiscurs şi performativitate. O critică a romanului românesc autoreflexiv

 

1200-1300–Pauză de cafea

1300 -1630 – Comunicări în ateliere

(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, et. II, IV)

1630-1700 – Concluzii

(Sala mică, et. II)

 

Comitetul de organizare:

 

Preşedinte:

Dr. hab., prof. univ. Vasile BAHNARU, director al Institutului de Filologie al AŞM

 

Membri:

Dr., conf. cerc. Nina CORCINSCHI, director adjunct al Institutului de Filologie al AŞM

Dr., conf. cerc. Viorica RĂILEANU, secretar ştiinţific al Institutului de Filologie al AŞM

Dr. hab.,  conf. cerc. Inga DRUȚĂ, director al Centrului de Terminologie al Institutului de Filologie al AŞM

Dr., conf. cerc. Ludmila ŞIMANSCHI, director  al Centrului de Literatură şi Folclor al Institutului de Filologie al AŞM

Dr., conf. univ. Eugenia MINCU, director interimar al Centrului de Lingvistică al Institutului de Filologie al AŞM

Dr. hab., prof. univ. Angela SAVIN, responsabil al Sectorului de istorie a limbii, dialectologie și onomastică al Centrului de Lingvistică al Institutului de Filologie al AŞM

Dr., conf. cerc. Ion BĂRBUŢĂ, responsabil al Sectorului de gramatică al Centrului de Lingvistică al Institutului de Filologie al AŞM

Dr.,conf. univ. Ana VULPE, responsabil al Sectorului de lexicologie și lexicografie al Centrului de Lingvistică al Institutului de Filologie al AŞM 

Comitetul ştiinţific:

Acad. Mihai CIMPOI

M. cor. Nicolae BILEŢCHI

M. cor. Gheorghe CHIVU

Dr. hab., prof. univ. Gheorghe POPA

Dr. hab., prof. univ. Vasile PAVEL

Dr. hab., prof. cerc. Anatol EREMIA

Dr., prof. univ. Emilia (PARPALĂ) AFANĂ (Craiova)

Dr. Iulia MĂRGĂRIT(Bucureşti)

Descarcă INVITAȚIA PROGRAM aici

Descarcă PROGRAMUL COLOCVIULUI aici

   

Noutăți  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie cu titlul: „TERMINOLOGIA MEDICALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ: EVOLUŢIE ŞI TENDINŢE”. Pretendent: MINCU Eugenia. Consultant ştiinţific: Vasile BAHNARU, dr. hab., prof. univ.,  Institutul de Filologie al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Specialitatea: 621.04 - Lexicologie și lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie. Pretendent: doctor în filologie, conferențiar universitar Maria ȘLEAHTIȚCH.Consultant ştiinţific: doctor habilitat în filologie, profesor universitar Alexandru BURLACU. Consiliul ştiinţific specializat DH 19.622.01 – 12. Tema tezei ROMANUL GENERAȚIEI ´80. POETICA GENULUI. Specialitatea 622.01 – Literatura română

Citește mai departe...

Marți, 24 aprilie, la ora 12.00, la Institutul de Filologie va avea loc Seminarul Științific de profil ad-hoc, la specialitatea 622.02. Literatura universală și comparată, în vederea evaluării  tezei de dr. hab. în filologie a dnei Josefina Cușnir, dr.

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015