Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Colocviului naţional cu participare internaţională FILOLOGIA MODERNĂ

Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Vă invită la ediţia a XI-a a Colocviului naţional cu participare internaţională FILOLOGIA MODERNĂ: Realizări şi perspective în context european, cu genericul Ferdinand de Saussure – „conştiinţa semiotică” a lingvisticii, care se va desfăşura în ziua de 10 octombrie 2017.

EXPOZIŢIE DE CARTE

LANSARE DE CARTE

Colocviul este organizat în cadrul proiectelor instituţionale: Evoluţia literaturii române, folclorului şi a teoriei literaturii în context european şi universal; Direcţii actuale în cercetarea limbii române; Portal de resurse lingvistice pentru limba română.

PROGRAMUL COLOCVIULUI

9:30-10:00 – Înregistrarea participanţilor

Academia de Ştiinţe a Moldovei

(Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1)

10:00 – Deschiderea lucrărilor

(Sala mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei)

Moderator

Vasile BAHNARU, dr. hab., director al

Institutului de Filologie al AŞM

Cuvânt de salut

Aurelia HANGANU, dr. hab., secretar ştiinţific general al AŞM

Comunicări în plen

Dr. Ion BĂRBUŢĂ

Lingvistică structurală vs. pragmatică

Dr. Nina CORCINSCHI

Forme şi reprezentări ale limbajului erotic în romanul românesc postbelic

Dr. hab. Andrei ŢURCANU

Poezia şaizecistă o (est)etică asumată

Dr. Florin-Teodor OLARIU, Veronica OLARIU,

Silviu BEJINARIU, Ramona LUCA

Perspective recente în geolingvistica românească: atlasele lingvistice digitale

12:00 – 13:00 - Pauză de cafea

13:00-16:30 – Comunicări în ateliere

(Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, et. II, IV)

16:30-17:00 – Concluzii

(Sala mică, et. II)

Comitetul de organizare:

Preşedinte:

Dr. hab., prof. univ. Vasile BAHNARU, director al Institutului de Filologie al AŞM

Membri:

Dr., conf. cerc. Nina CORCINSCHI, director adjunct al Institutului de Filologie al AŞM

Dr., conf. cerc. Viorica RĂILEANU, secretar ştiinţific al Institutului de Filologie al AŞM

Dr. hab., conf. cerc. Inga DRUŢĂ, director al Centrului de Terminologie al Institutului de Filologie al AŞM

Dr., conf. cerc. Ludmila ŞIMANSCHI, director al Centrului de Literatură şi Folclor al Institutului de Filologie al AŞM

Dr., conf. univ. Eugenia MINCU, director interimar al Centrului de Lingvistică al Institutului de Filologie al AŞM

Dr. hab., prof. univ. Angela SAVIN, responsabil al Sectorului de istorie a limbii, dialectologie şi onomastică al Centrului de Lingvistică al Institutului de Filologie al AŞM

Dr., conf. cerc. Ion BĂRBUŢĂ, responsabil al Sectorului de gramatică al Centrului de Lingvistică al Institutului de Filologie al AŞM

Dr., conf. univ. Ana VULPE, responsabil al Sectorului de lexicologie şi lexicografie al Centrului de Lingvistică al Institutului de Filologie al AŞM

Comitetul ştiinţific:

Acad. Mihai CIMPOI

Acad. Eugen SIMION (Bucureşti)

M. cor. Nicolae BILEŢCHI

M. cor. Gheorghe CHIVU (Bucureşti)

Dr., prof. univ. Eugen MUNTEANU (Iaşi)

Dr. hab., prof. univ. Gheorghe POPA

Dr. hab., prof. univ. Vasile PAVEL

Dr. hab., prof. univ. Irina CONDREA

Dr. Florin-Teodor OLARIU (Iaşi)

Dr. Iulia MĂRGĂRIT (Bucureşti)

Dr., conf. cerc. Iulian FILIP

Descarcă PROGRAMUL COLOCVIULUI aici

   

Noutăți  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie cu titlul: „TERMINOLOGIA MEDICALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ: EVOLUŢIE ŞI TENDINŢE”. Pretendent: MINCU Eugenia. Consultant ştiinţific: Vasile BAHNARU, dr. hab., prof. univ.,  Institutul de Filologie al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Specialitatea: 621.04 - Lexicologie și lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie. Pretendent: doctor în filologie, conferențiar universitar Maria ȘLEAHTIȚCH.Consultant ştiinţific: doctor habilitat în filologie, profesor universitar Alexandru BURLACU. Consiliul ştiinţific specializat DH 19.622.01 – 12. Tema tezei ROMANUL GENERAȚIEI ´80. POETICA GENULUI. Specialitatea 622.01 – Literatura română

Citește mai departe...

Marți, 24 aprilie, la ora 12.00, la Institutul de Filologie va avea loc Seminarul Științific de profil ad-hoc, la specialitatea 622.02. Literatura universală și comparată, în vederea evaluării  tezei de dr. hab. în filologie a dnei Josefina Cușnir, dr.

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015