Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Poezia Ninei Josu de la vibrațiile sufletului spre rugăciunea mântuitoare

 Pe data de 23 februarie, Institutul de Filologie a organizat simpozionul Nina Josu: destin împlinit cu o filă de carte, în cadrul căruia a fost lansat volmul de poezii al autoarei cu titlul Peste margini.

Dl Vasile Bahnaru, dr. hab., moderatorul evenimentului, directorul Institutului de Filologie, a precizat că autoarea promovează interesul național și cultural, adevărul, fiind un patriot veritabil, o doamnă cu suflet nobil românesc.

Autoarea a fost felicitată de dl prim-vicepreședinte al AȘM, acad. Ion Tighineanu. Acesta a comparat poezia cu aripile ce ne călăuzesc și înalță pe parcursul întregii vieți. În opinia dlui Tighineanu, poezia Ninei Josu emană energie pozitivă, aduce frumosul și spiritualul, fapt pentru care i-a conferit medalia jubiliară a AȘM în numele președintelui și conducerii AȘM.  

Dl. acad. Mihai Cimpoi a prezentat comunicarea Nina Josu: evlavie și neîmpăcare și s-a referit la primele lecturi din creația autoarei în cadrul festivalului Eminesciana din 1970 atunci când i-a fost decernat premul I. Spre deosebire de celelalte volume în care prevalează nota eminesciană, acest volum Dincolo de margini aduce inspirația religioasă, dar și o notă socială, chiar dramatică. În poeziile Ninei Josu predomină neîmpăcarea cu desacralizarea lumii, lipsa echilibrului moral, neîmpăcarea existențială, autoarea condamnă lichelismul, ura, durerea păgână. Mijlocul de îndreptare a relelor este în viziunea poetei rugăciunea, convingerea fermă că rugăciunea dulce/blândă ar schimba lumea. Titlul volumului Peste margini înseamnă transcendență, impreriu ceresc, îngeri, cohorta dreaptă a lui Isus, speranța mântuitoare. Dl Cimpoi a specificat că autoarea încearcă jocul  monorimic în poezia Sufletul vistiernic în care meditează asupra sorții, morții, destinului, vorbește de statutul de excepție al scriitorului ce transcende marginile și înfruntă condiția umană.

Dl. acad. Nicolae Dabija a ținut să menționeze că Nina Josu este una din poetele dragi și cele mai bune ale literaturii noastre, care se menține pe linia de creație Veronica Micle – Magda Isanos – Leonida Lari. Cartea Peste margini conține temele preferate ale autoarei. Unicitatea poeziei Ninei Josu constă în opțiunea pentru metafizică și reabilitrea sacrului, prin aceste modalități scriitoarea „poartă altar de biserică în sufletul ei”.

Dl. dr. Iulian Filip a inclus creația Ninei Josu în generația ochiului al treilea, menționând că prefața cărții Peste margini e semnată de dl Theodor Codreanu, ceea ce-i conferă o deosebită prestanță. A specificat faptul că Nina Josu operează cu două dominante: credință și iubire care sunt reflectate într-o formă inedită datorită prezenței celor două personaje Îngerul alb și Îngerul negru. Poeta reabilitează și mitologia populară funerară. Poezia Ninei Josu este cantabilă, frumoasă, denotă o relație de mare încredere pentru cititorul ei.

Dl. Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor, a apreciat volumul autoarei ca fiind frumos sub aspect estetic, bine gândit, migălit, cizelat. Nina Josu apelează frecvent la simbolurile culturale din mitologia noastră. Poeta atinge virtuozitatea, perfecțiunea prozodică, produce adevărate eufonii și chiar rime foarte rare, spre exemplu în poezia consacrată lui Horațiu Ioan Lașcu (lațiu/interspațiu/Horațiu/stațiu) care nu sunt arbitrare, ci cadrează foarte bine cu mesajul textului. Poezia Ninei Josu este una a spațiului, a candorii, moralității imaculate, aduce o beatitudine a sufletului care caută esența divină, este o poezie a gestului exterior și a celui interior ce dau tonalitate cărții. Autoarea ne oferă o poezie simplă, trăită, autentică, care te cucerește.

Dl. Vitalie Răileanu e de părere că Nina Josu își scrie poezia într-un spațiu pe care l-a conceput în prima carte, poeta și-a creat un stil personal care nu poate fi confundat, poeziile ei reflectă și întrunesc destinul personal. Poeta a publicat 5-6 cărți de versuri, însă adevăratele poezii se plămădesc încet, astfel încât, în cele din urmă, iau această structură de psalmi, sunt niște litanii aduse ca ofrandă cititorului. Dna Nina Josu ne învață să rostim adevărul prin aceste formule mitologice, care își mențin mereu tenta divinității.

Dl. acad. Valeriu Matei, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău, a apreciat poezia Ninei Josu ca fiind una spirituală, a meditației și a gândirii profunde asupra destinului, ce denotă prospețime, poeta debutând mult înainte de primul volum La șezători apărut în 1975. Dl V. Matei a felicitat autoarea pentru traseul poetic parcurs cu demnitate, liniște, calmitate, pentru filonul creștin ortodox ce străbate poezia  și-i conferă astfel personalitate și individualitate.

Poeta a avut parte de o surpriză, un recital de versuri din volumul Peste margini, din partea elevelor clasei a opta de la liceul „Hyperion” din Chișinău, și o felicitare în forma unui cântec din partea studenților de la Universitatea de Stat din Moldova. Simpozionul a culminat cu o expoziție de broderii, croșetări și mărțișoare a meșterului popular Ludmila Berezin, care este și președinta clubului de creație „Curcubeul” ce activează în incinta Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală.

În încheiere, dna Nina Josu a mulțumit participanților pentru comunicările deosebite și aprecierile generoase, a menționat că atunci când scrie este sinceră, corectă cu sine și convingerile sale.

 

Dr. Olesea Gîrlea

Institutul de Filologie al AȘM

 

Fotografii de dr. Mariana Cocieru

Institutul de Filologie al AȘM


   

Noutăți  

Luni, 12 noiembrie 2018, în Sala mică, cu începere de la ora 15.00, va avea loc adunarea cercetătorilor ştiinţifici titulari de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” privind prezentarea proiectelor manageriale de către candidații admiși la funcția de director

Citește mai departe...

Joi, 18 octombrie 2018, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.05. Semiotică; Semantică; Pragmatică (limba română), cu tema Performarea actelor de vorbire în discurs

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Pretendentă: Drd. Oxana POPA Conducător ştiinţific: doctor habilitat în filologie Aliona GRATI. Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.03 – 05. Tema tezei Textul literar ca discurs al socialității. Sociocritica franceză. Specialitatea 622.03. – Teoria literaturii 

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015