Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Simpozion Nina Josu: destin împlinit cu o filă de carte

 Institutul de Filologie al AŞM Vă invită să participaţi la simpozionul  Nina Josu: destin împlinit cu o filă de carte.

Simpozionul  va avea loc joi, 23 februarie 2017, la ora 1400 , în Sala Mică a AŞM (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, et. II).

 

LANSAREA CĂRȚII

 

Nina Josu, Peste margini

(Editura pentru Literatură și Artă, Chișinău, 2016)

 

PROGRAM

Moderator

Dr. hab. Vasile BAHNARU, director al Institutului de Filologie al AŞM

Participă

Mihai CIMPOI, acad.

Nicolae DABIJA, m. cor. 

Iulian FILIP, dr., conf. cerc.

Vitalie RĂILEANU, cerc. șt.

 

Într-adevăr, într-o lume degradată, în care toate stau sub semnul derizoriului şi simulacrului, singura şansă a omenirii este întoarcerea cu faţa spre Dumnezeu, reconfirmând spusa lui Andre Malraux că secolul al XXI-lea va fi religios sau nu va fi deloc.

Din acest  punct de vedere poezia Ninei Josu este a unui spirit solar, echilibrat, în care simbolurile luminii şi dragostei devin centrale.  Autoarea cultivă o lirică de meditaţie, stăpânind bine arta discursului poetic, în cadenţe care ating adesea  virtuozitatea.  

(Theodor CODREANU)

Descarcă Invitația program aici

 

   

Noutăți  

Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat. Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: ROBU Cristina. Conducător ştiinţific : BURLACU Alexandru, dr. hab. în filologie, profesor universitar

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea de tezei de doctor habilitat „Imaginarul erotic în romanul românesc postbelic”. Pretendent:  Nina CORCINSCHI, dr., conf. univ.. Consultant ştiinţific: Alexandru BURLACU, dr. hab., prof. univ. Consiliul ştiinţific specializat:  DH 19.622.01-13. Specialitatea: 622.01 – LITERATURA ROMÂNĂ

Citește mai departe...

La 04 iulie 2018, ora 11, sala 408 , AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1 va avea loc susținerea publică a tezei de doctor cu tema: „Stratificarea funcţional-stilistică a lexicului limbii române şi prezentarea lui lexicografică”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015