Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: GHERMAN Oxana. Conducător ştiinţific: BURLACU Alexandru. Consiliul ştiinţific specializat: D 19.622.01 – 07. Tema tezei: „Romanul lui Vladimir Beşleagă (lumea artistică, personaje, tehnici narative)”

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent Victoria VÎNTUConducător ştiinţific dr. hab. Andrei ŢURCANUConsiliul ştiinţific specializat D19.622.01- 08Tema tezei ARTE POETICE ÎN POEZIA POSTBELICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA (REABILITAREA ESTETICULUI)

Citește mai departe...

Discutarea tezelor de doctor în filologie:

Joi, 17 decembrie 2015, la ora 12:00sala 408 va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 662.01 − Literatura română.

Citește mai departe...

Colectivul Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei exprimă sincere felicitări

Colectivul Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei exprimă sincere felicitări doamnei dr. Viorica Răileanu, doamnei dr. Inna Negrescu-Babuş şi doamnei dr. Nina Corcinschi

Citește mai departe...

   

Noutăți  

 Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: Magdalena RUSNAC-FRĂSINEANU. Conducător ştiinţific: ŢURCANU Andrei, doctor habilitat în filologie, profesor universitar. Consiliul ştiinţific specializat D19.622.01 – 10 

Citește mai departe...

INSTITUTUL DE FILOLOGIE, RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ în anul 2017 (I)

Citește mai departe...

Joi, 29 iunie 2017, ora 10.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, va avea loc discuţia tezei de doctor habilitat în filologie, la specialitatea 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română), cu tema Terminologia medicală în limba română: evoluţie şi tendinţe

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015