Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Raportul de activitate al Institutului de Filologie pentru anul 2015

Raportul de activitate al Institutului de Filologie pentru anul 2015

Citește mai departe...

Conferinţa ştiinţifică dedicată comemorării a 100 de ani de la naşterea membrului corespondent Eugeniu Russev

Institutul de Filologie al AŞM Vă invită să participaţi la Conferinţa ştiinţifică dedicată comemorării a 100 de ani de la naşterea membrului corespondent Eugeniu Russev

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: GHERMAN Oxana. Conducător ştiinţific: BURLACU Alexandru. Consiliul ştiinţific specializat: D 19.622.01 – 07. Tema tezei: „Romanul lui Vladimir Beşleagă (lumea artistică, personaje, tehnici narative)”

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent Victoria VÎNTUConducător ştiinţific dr. hab. Andrei ŢURCANUConsiliul ştiinţific specializat D19.622.01- 08Tema tezei ARTE POETICE ÎN POEZIA POSTBELICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA (REABILITAREA ESTETICULUI)

Citește mai departe...

   

Noutăți  

Joi, 29 iunie 2017, ora 10.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, va avea loc discuţia tezei de doctor habilitat în filologie, la specialitatea 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română), cu tema Terminologia medicală în limba română: evoluţie şi tendinţe

Citește mai departe...

Joi, 22 iunie 2017, la ora 11:00, sala 411 va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 622.02. – Teoria literaturii

Citește mai departe...

INSTITUTUL DE FILOLOGIE, RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ în anul 2016

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015