Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

 Pretendent Nae-Simion PLEŞCA

Conducător ştiinţific acad. Mihai CIMPOI

Consiliul ştiinţific specializat D19.622.01 - 06

Tema tezei Relaţii intercontextuale între poezia şi publicistica eminesciană

 Specialitatea 622.01. –Literatura română

Data 08 septembrie 2015

Ora 14.00

Local Sala mică a AŞM (etajul II)

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului

1.   Pleşca, Nae-Simion. Fierbe lumea din adâncuri... Chişinău: Universul, 2015. 180 p.

2.   Pleşca, Nae-Simion.Discurs sociologic în publicistica şi poezia lui Eminescu. În: Philologia, 2013, nr. 5-6, p. 108-109. (0,15 c. a.)

3.    Pleşca, Nae-Simion.Poezia lui Eminescu vs publicistica. În: Metaliteratură, nr. 1, 2014, p. 70-72. (0,2 c. a.)

4.   Pleşca, Nae-Simion.„Mărci beletristice” comune în publicistica şi lirica lui Eminescu.În: Philologia, 2014, nr. 1-2, p. 17-20. (0,3 c. a.)

5.   Pleşca, Nae-Simion.Basarabia în publicistica şi poezia lui Eminescu. În: Philologia, 2014, nr. 3-4, p. 39-43. (0,4 c. a.)

6.   Pleşca, Nae-Simion.Eminescu: utopia lirică a Europei. În: Metaliteratură, nr. 2, 2014, p. 85-94. (0,7 c. a.)

 

Rezumatul tezei

1.      Problematica abordată

Tezacercetează relaţiile tematice, tipologice şi structurale dintre publicistica şi lirica eminesciană, relevate de un tip comun de discurs retoric, de un registru stilistic eterogen şi de o ţintă concretă (personaje negative ale scenei politice, ale „comediei de obşte”, indivizi cu proaste calităţi „de nimic”, veneticii, paraziţii sociali, reprezentanţi ai păturii superpuse, demagogilor, ş.a.).

 

 

2.      Conţinutul de bază al tezei

Lucrarea demonstrează unitatea operei eminesciene prin punerea în raporturi tipologice, stilistice şi structurale a creaţiei literare propriu-zise şi publicisticii, fapt care a contribuit la relevarea celor două laturi ale creaţiei sale: reflexivă şi discursivă, în vederea reconstituirii publicisticii din punctul de vedere al paralelei tematice şi structurale cu lirica. Noutatea şi originalitatea ştiinţificăa lucrării rezidă în analizarea, pentru prima dată, în mod sistematic amplu şi documentat (cu trimitere la textele puţin cunoscute, publicate în ediţii academice cu un tiraj redus) a poeziei de inspiraţie socială şi patriotică eminesciană, în care se regăseşte problematica de tot felul (economică, juridică, culturală, politică, filosofică). Inovaţia noastră constă în punerea în paralel a motivelor, tropilor, figurilor retorice sub semnul unităţii organice.

3.      Principalele rezultate obţinute

·         Constatarea pe baza unei demonstraţii a motivelor, temelor, mitemelor şi procedeelor retorice, a unei viziuni organiciste unice asupra lumii a unităţii operei eminesciene.

·         Trecerea în revistă a tuturor marilor personalităţi din istorie, filosofie şi alte ştiinţe, care au devenit personaje epice şi lirice în proza, poezia şi publicistica eminesciană, în vederea examinării şi evidenţierii modului în care au fost aplicate concepţiile marilor personalităţi în doctrina proprie.

·         Reliefarea unităţii organice a tuturor compartimentelor scrisului eminescian (poezie, proză, dramaturgie, publicistică).

·         Demonstrarea vocaţiei europene a operei şi personalităţii lui Eminescu şi relevarea modului original eminescian de concepere a ideii europene.

·         Relevarea deplinei şi surprinzătoarei înrudiri a gândirii sociologice, etice şi juridice eminesciene cu modul în care abordează problemele în cauză sociologii, juriştii şi eticienii de azi.

 

 

 

   

Noutăți  

Luni, 12 noiembrie 2018, în Sala mică, cu începere de la ora 15.00, va avea loc adunarea cercetătorilor ştiinţifici titulari de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” privind prezentarea proiectelor manageriale de către candidații admiși la funcția de director

Citește mai departe...

Joi, 18 octombrie 2018, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.05. Semiotică; Semantică; Pragmatică (limba română), cu tema Performarea actelor de vorbire în discurs

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Pretendentă: Drd. Oxana POPA Conducător ştiinţific: doctor habilitat în filologie Aliona GRATI. Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.03 – 05. Tema tezei Textul literar ca discurs al socialității. Sociocritica franceză. Specialitatea 622.03. – Teoria literaturii 

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015