Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Colocviul cu participare internaţională FILOLOGIA MODERNĂ: realizări şi perspective în context european (ediţia a IX-a)

  Institutul de Filologie al AŞM Vă invită la Colocviul cu participare internaţională FILOLOGIA MODERNĂ: realizări şi perspective în context european (ediţia a IX-a), cu genericul  In memoriam acad. Nicolae Corlăteanu (100 de ani de la naştere), care se va desfăşura în ziua de 14 mai 2015. 

Joi, 14 mai 2015  9.30-10.00 – Înregistrarea participanţilor  Academia de Ştiinţe a Moldovei (Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1)    

10.00 – Deschiderea lucrărilor  (Sala azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei)  

Moderator

 Vasile BAHNARU, dr. hab., director al Institutului de Filologie al AŞM  

Cuvânt de salut  

Aurelia HANGANU, dr. hab., secretar ştiinţific general al AŞM  

Comunicări în plen  

Anatol EREMIA, dr. hab., Institutul de Filologie al AŞM, Acad. Nicolae Corlăteanu, ctitor al filologiei româneşti  

Maria COSNICEANU, dr., Institutul de Filologie al AŞM, Încadrarea lingvistică în realităţile europene în viziunea acad. N. Corlăteanu

Eugenia MINCU, dr., Institutul de Filologie al AŞM, Fenomenul universaliilor lingvistice în formarea terminologiei medicale

Nina CORCINSCHI, dr., Institutul de Filologie al AŞM, Homo eroticus al postmodernităţii. Omnipotentul sau/şi îndrăgostitul

Iulian FILIP, dr., Institutul de Filologie al AŞM, Ispit(ire)a măştii celuilalt 

12.00-12.30 – Pauză de cafea  

13.00-16.30 – Comunicări în ateliere (Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, et. I, IV)  

16.30-17.00 – Concluzii (Institutul de Filologie al AŞM, sala 408, et. IV) 

 

 

Descarcă Invitația program aici

   

Noutăți  

Luni, 12 noiembrie 2018, în Sala mică, cu începere de la ora 15.00, va avea loc adunarea cercetătorilor ştiinţifici titulari de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” privind prezentarea proiectelor manageriale de către candidații admiși la funcția de director

Citește mai departe...

Joi, 18 octombrie 2018, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.05. Semiotică; Semantică; Pragmatică (limba română), cu tema Performarea actelor de vorbire în discurs

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Pretendentă: Drd. Oxana POPA Conducător ştiinţific: doctor habilitat în filologie Aliona GRATI. Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.03 – 05. Tema tezei Textul literar ca discurs al socialității. Sociocritica franceză. Specialitatea 622.03. – Teoria literaturii 

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015