Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Susținerea publică a tezei de doctor cu tema: „Stratificarea funcţional-stilistică a lexicului limbii române şi prezentarea lui lexicografică”

 

Anunț

La 04 iulie 2018, ora 11, sala 408 , AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1

       va avea loc susținerea publică a tezei de doctor cu tema:

Stratificarea funcţional-stilistică a lexicului limbii române

şi prezentarea lui lexicografică.

          Specialitatea 621.04 - Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română). 

Pretendent - Victoria BUŞMACHIU

Conducător ştiinţific – Vasile BAHNARU, dr. hab., prof. univ.

Consiliul ştiinţific specializat - D19.621.04-07.

Componenţa Consiliului ştiinţific specializat:

1.     Inga DRUŢĂ,dr. hab. în filologie, conf. cerc., preşedinte

2.     Ana VULPE, dr. în filologie, conf. univ., secretar ştiinţific

3.     Elena CONSTANTINOVICI, dr. hab. în filologie, prof. univ.

4.     Vasile PAVEL, dr. hab. în filologie, prof. univ.

  5.  Angela SAVIN, dr. hab. în filologie, conf. univ.

6.     Eufrosinia AXENTI, dr. în filologie, conf. univ.

7.     GalactionVEREBCEANU, dr. în filologie, conf. cerc.

 

Referenţi oficiali:

1.Ion MANOLI, dr. hab. în filologie, prof. univ., Universitatea LiberăInternațională din Moldova;

2.Marin BUTUC, dr. în filologie, Universitatea de Stat din Moldova.

 

 

 

 

 

  

   

Noutăți  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Candidat: Miroslava LUCHIANCICOVA. Conducător ştiinţific: acad. Mihai CIMPOI. Consiliul ştiinţific specializat: D 622.01-73. Tema tezei: TRADUCEREA CA PARTE A PROCESULUI LITERAR: „LUCEAFĂRUL” ÎN SPAŢIUL RUS. Specialitatea: 622.01 – Literatura română

Citește mai departe...

Luni, 12 noiembrie 2018, în Sala mică, cu începere de la ora 15.00, va avea loc adunarea cercetătorilor ştiinţifici titulari de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” privind prezentarea proiectelor manageriale de către candidații admiși la funcția de director

Citește mai departe...

Joi, 18 octombrie 2018, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.05. Semiotică; Semantică; Pragmatică (limba română), cu tema Performarea actelor de vorbire în discurs

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015