Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: Caruntu-Caraman Livia

 

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: Caruntu-Caraman Livia

Conducător ştiinţific: Bahnaru Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat D19.621.04 – 05

1. Druţă Inga,dr. hab., conf. cercet. – preşedinte, Institutul de Filologie al AȘM 

2. Negrescu-Babuş Inna,dr., conf. cercet. – secretar ştiinţific, Institutul de Filologie al AȘM

3. Savin Angela,dr. hab., conf. univ., Institutul de Filologie al AȘM

4. Zbanț Ludmila,dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova

5. Colesnic Lidia,dr., conf. univ., Institutul de Filologie al AȘM

6. CINCILEI Cornelia, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Tema tezei: ENGLEZISMELE ÎN PRESA PERIODICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA (ASPECTELE FUNCȚIONAL, FONETIC, ORTOGRAFIC, MORFOLOGIC, SEMANTIC)

 

Specialitatea: 621.04. Lexicologie și lexicografie; terminologie și limbaje specializate; traductologie (Limba Română)

Data:27 octombrie 2017

Ora:  12:00

Local: sala 408 a Academiei de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare, nr.1, et. IV)

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului

Articole științifice în reviste de profil recunoscute în țară

1.    Caruntu-Caraman L. File din evoluția limbii române. În: Philologia, 2015, nr. 5-6, p. 82-87. ISSN 1857-4300. 0,40 c.a.

2.    Caruntu-Caraman L. Problema împrumuturilor lexicale în atenția clasicilor literaturii române. În: Univers Pedagogic, 2015, nr. 4, p. 25-30. ISSN 1811-5470. 0,62 c.a.

3.    Caruntu-Caraman L. Împrumuturi sau străinisme? În: Philologia, 2016, nr. 1-2, p. 131-136. ISSN 1857-4300. 0,44 c.a.

4.    Caruntu-Caraman L. Studiu comparativ al frecvenței utilizării englezismelor în publicațiile periodice din Republica Moldova și România (2013-2015). În: Philologia, 2016, nr.5-6, p. 109-114. ISSN 1857-4300. 0,44 c.a.

5.    Caruntu-Caraman L. Receptarea împrumuturilor de origine engleză în limba română. În: Buletin de lingvistică, 2016, nr. 17, p. 9-14. ISSN 1857-1948. 0,48 c.a.

Rezumatul tezei

1.      Problematica abordată

Cercetarea abordează fenomenul lingvistic al englezismelor, variantă modernă a împrumuturilor lexicale. Pe de o parte se pune problema necesității și acceptării lor în limba română ca mijloc important de îmbogățire, modernizare și internaționalizare a lexicului; pe de altă parte, demonstrând utilitatea și funcționalitatea lor în favoarea dezvoltării limbii române, se reliefează prioritatea protejării purității limbii, care-și declanșează mecanismele de asimilare, edifică străinismele drept unități lexicale proprii și le stabilește cadrul normativ în sistemul său.

2.      Conţinutul de bază al tezei

Teza investighează desfășurarea fenomenului englezismelor în limba română atât în plan diacronic (istoricul pătrunderii lor în mass-media românească de-a lungul timpului), cât și în plan sincronic (procesul complex de adaptare fonetică, ortografică, morfologică, semantică la etapa actuală). În rezultat, am identificat un cadru elocvent al utilizării și funcționării neologismelor engleze, bazat pe acceptarea lor în lexic și aplicarea în comunicare. Ideea enunțată de noi constă în faptul de a accentua că evoluția obiectivă a fenomenului poate fi și trebuie să fie ghidată de factorul subiectiv – consumatorii, cercetătorii, savanții, care au menirea să mențină integritatea internă a limbii, dar, în condițiile create, și s-o includă, parțial, în circuitul internațional. 

3. Principalele rezultate obţinute

1. englezismele sunt unități lingvistice de origine străină care contribuie la internaționalizarea lexicului și la încadrarea limbii române în circuitul internațional;

2. periodizarea procesului de pătrundere a englezismelor devine o dovadă a constituirii unui fenomen lingvistic care duce la edificarea unui nou sistem internațional de comunicare;

3. procesul de adaptare a englezismelor în lexic activizează mecanismele de procesare ale limbii române, accentuându-i forța de „autoapărare” și de asimilare a elementelor străine;

4. înregistrarea englezismelor în dicționarele românești demonstrează utilitatea străinismelor în comunicare și necesită o reglementare normativă mai riguroasă;

5. funcționalitatea englezismelor pe domenii de activitate edifică utilitatea acestor unități lexicale antrenând implicit și activitățile domeniale într-un circuit intens internațional.  

                                                  

   

Noutăți  

Luni, 12 noiembrie 2018, în Sala mică, cu începere de la ora 15.00, va avea loc adunarea cercetătorilor ştiinţifici titulari de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” privind prezentarea proiectelor manageriale de către candidații admiși la funcția de director

Citește mai departe...

Joi, 18 octombrie 2018, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.05. Semiotică; Semantică; Pragmatică (limba română), cu tema Performarea actelor de vorbire în discurs

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Pretendentă: Drd. Oxana POPA Conducător ştiinţific: doctor habilitat în filologie Aliona GRATI. Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.03 – 05. Tema tezei Textul literar ca discurs al socialității. Sociocritica franceză. Specialitatea 622.03. – Teoria literaturii 

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015