Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Colocviului național „Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN”.

 Stimată Doamnă/Stimate Domnule,

Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei organizează la 9 NOIEMBRIE 2017 ediţia a III-a a Colocviului național „Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN”.

Vă invitămsă ne onoraţi cuparticiparea Dumneavoastră la lucrările Colocviului, care vor fi organizate pe următoarele secțiuni:

Ø  Lingvistică generală

Ø  Semantică, lexicologie și terminologie

Ø  Gramatică şi stilistică

Ø  Sociolingvistică

Ø  Semiotică și textologie în filologie

Ø  Probleme actuale de cercetareliterară

 

Cei interesaţi sunt rugaţi să expedieze Formularul de participare (anexa 1) până la 15 OCTOMBRIE 2017, pe adresele:Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.(tematică literară);Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. (tematică lingvistică).

Textul integral al comunicărilor (5-6 pagini) va fi recepționat până la 15 DECEMBRIE 2017 (anexa 2).

Taxa de participare: 200 de lei MLD. 

Cheltuielile de cazare, masă, transport vor fi suportate de participanţi.

Comitetul de organizare:

Preşedinte:

Dr. hab., prof. univ. Vasile BAHNARU, director al Institutului de Filologie al AŞM

Membri:

Dr., conf. cerc. Nina CORCINSCHI, director adjunct al Institutului de Filologie al AŞM

Dr., conf. cerc. Viorica RĂILEANU, secretar ştiinţific al Institutului de Filologie al AŞM

Dr. hab.,  conf. cerc. Inga DRUȚĂ, director al Centrului de Terminologie al Institutului de Filologie al AŞM

Dr., conf. cerc. Ludmila ŞIMANSCHI, director  al Centrului de Literatură şi Folclor al Institutului de Filologie al AŞM

Dr., conf. univ. Eugenia MINCU, director interimar al Centrului de Lingvistică al Institutului de Filologie al AŞM

Dr. hab., conf. univ. Angela SAVIN, responsabil al Sectorului de istorie a limbii, dialectologie și onomastică al Centrului de Lingvistică al Institutului de Filologie al AŞM

Dr., conf. cerc. Ion BĂRBUŢĂ, responsabil al Sectorului de gramatică al Centrului de Lingvistică al Institutului de Filologie al AŞM

Dr.,conf. cerc. Ana VULPE, responsabil al Sectorului de lexicologie și lexicografieal Centrului de Lingvistică al Institutului de Filologie al AŞM

Comitetul ştiinţific:

Acad. Mihai CIMPOI

M. cor. Nicolae BILEŢCHI

Dr. hab., prof. univ. Gheorghe POPA

Dr. hab., prof. univ. Vasile PAVEL

Dr. hab., conf. cerc. Ion PLĂMĂDEALĂ

Dr. hab., prof. univ. Elena CONSTANTINOVICI

Dr. hab., prof. univ. Teodor COTELNIC

Dr., conf. cerc. Maria COSNICEANU

Dr., prof. univ. Stelian DUMISTRĂCEL (Iași)

Dr. Iulia MĂRGĂRIT (Bucureşti)

   

Noutăți  

Joi, 25 ianuarie 2018, ora 10.00, sala 411, va avea loc ședința Seminarului științific de profil al Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Joi, 21 decembrie 2017, ora 11.00, sala 411, va avea loc ședința Seminarului științific de profil al Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.02. Teoria literaturii; 621.03. Folcloristică

Citește mai departe...

SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR HABILITAT ÎN FILOLOGIE CU TITLUL: “INTERTEXT ŞI HYPERTEXT: STUDIU SEMIOTICO-LINGVISTIC”. Pretendent: Ungureanu Elena. Consultant ştiinţific: Gheorghe Popa, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălți

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015