Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii a 105 ani de la naşterea scriitorului Andrei LUPAN, publicist, traducător, membru corespondent al AȘM

Institutul de Filologie al AŞM Vă invită să participaţi la Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii a 105 ani de la naşterea scriitorului Andrei LUPAN, publicist, traducător, membru corespondent al AȘM.

Conferinţa va avea loc joi, 16 februarie 2017, la ora 1400, în Sala de conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a AŞM (str. Academiei 5A).

 

EXPOZIŢIE DE CARTE

„Un patos interogativ, din care răzbate drama tăcerilor impuse și, în sfârșit, detonate, îl conduce pe Andrei Lupan de la mustrările trădării unor rosturi umane superioare spre ardorile unor zămisliri cosmice de noi începuturi, deschide în tradiția folclorică [...] o nișă de profunzimi cu descinderi într-o kalokagathie națională.” 

Andrei ȚURCANU

 (Dreptul la nume, O antologie a poeziei șaizeciste din Basarabia, 2016)

 

PROGRAM

Moderator

Dr. hab. Vasile BAHNARU, director al Institutului de Filologie al AŞM

Comunicări

Andrei Lupan și valorile naționale

Acad. Mihai CIMPOI

Andrei Lupan și vremea lui

Dr. hab. Ion CIOCANU

Andrei Lupan: poetul și publicistul

Dr. Felicia CENUȘĂ

Omagieri

Dr. hab. Andrei ȚURCANU

Descarcă Invitația program aici

 

   

Noutăți  

Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat. Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: ROBU Cristina. Conducător ştiinţific : BURLACU Alexandru, dr. hab. în filologie, profesor universitar

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea de tezei de doctor habilitat „Imaginarul erotic în romanul românesc postbelic”. Pretendent:  Nina CORCINSCHI, dr., conf. univ.. Consultant ştiinţific: Alexandru BURLACU, dr. hab., prof. univ. Consiliul ştiinţific specializat:  DH 19.622.01-13. Specialitatea: 622.01 – LITERATURA ROMÂNĂ

Citește mai departe...

La 04 iulie 2018, ora 11, sala 408 , AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1 va avea loc susținerea publică a tezei de doctor cu tema: „Stratificarea funcţional-stilistică a lexicului limbii române şi prezentarea lui lexicografică”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015