Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii a 105 ani de la naşterea scriitorului Andrei LUPAN, publicist, traducător, membru corespondent al AȘM

Institutul de Filologie al AŞM Vă invită să participaţi la Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii a 105 ani de la naşterea scriitorului Andrei LUPAN, publicist, traducător, membru corespondent al AȘM.

Conferinţa va avea loc joi, 16 februarie 2017, la ora 1400, în Sala de conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a AŞM (str. Academiei 5A).

 

EXPOZIŢIE DE CARTE

„Un patos interogativ, din care răzbate drama tăcerilor impuse și, în sfârșit, detonate, îl conduce pe Andrei Lupan de la mustrările trădării unor rosturi umane superioare spre ardorile unor zămisliri cosmice de noi începuturi, deschide în tradiția folclorică [...] o nișă de profunzimi cu descinderi într-o kalokagathie națională.” 

Andrei ȚURCANU

 (Dreptul la nume, O antologie a poeziei șaizeciste din Basarabia, 2016)

 

PROGRAM

Moderator

Dr. hab. Vasile BAHNARU, director al Institutului de Filologie al AŞM

Comunicări

Andrei Lupan și valorile naționale

Acad. Mihai CIMPOI

Andrei Lupan și vremea lui

Dr. hab. Ion CIOCANU

Andrei Lupan: poetul și publicistul

Dr. Felicia CENUȘĂ

Omagieri

Dr. hab. Andrei ȚURCANU

Descarcă Invitația program aici

 

   

Noutăți  

Joi, 25 ianuarie 2018, ora 10.00, sala 411, va avea loc ședința Seminarului științific de profil al Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Joi, 21 decembrie 2017, ora 11.00, sala 411, va avea loc ședința Seminarului științific de profil al Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.02. Teoria literaturii; 621.03. Folcloristică

Citește mai departe...

SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR HABILITAT ÎN FILOLOGIE CU TITLUL: “INTERTEXT ŞI HYPERTEXT: STUDIU SEMIOTICO-LINGVISTIC”. Pretendent: Ungureanu Elena. Consultant ştiinţific: Gheorghe Popa, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălți

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015