Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Seminarul ştiinţific de profil ad-hoc la specialitatea 621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (limba română)

 

ANUNŢ

 

Joi, 26 ianuarie, ora 1400, sala 408, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc la specialitatea 621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (limba română), în următoarea componenţă: 

1. BAHNARU Vasile, dr. hab. în filologie, prof. univ., Institutul de Filologie al AŞM, preşedinte 

2. BĂRBUŢĂ Ion, dr. în filologie, conf. cerc., Institutul de Filologie al AŞM, vicepreşedinte 

3. RĂILEANU Viorica, dr. în filologie, conf. cerc., Institutul de Filologie al AŞM, secretar ştiinţific 

4. COJOCARU Svetlana, dr. hab. în informatică, prof. cerc., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM 

5. COLŢUN Gheorghe, dr. hab. în filologie, prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova 

6. CONSTANTINOVICI Elena, dr. hab. în filologie, prof. univ., Institutul de Filologie al AŞM 

7. DRUŢĂ Inga, dr. hab. în filologie, conf. cerc., Institutul de Filologie al AŞM 

8. GHERASIM Alexandra, dr. în filologie, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova 

9. MOLEA Viorica, dr. în filologie, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova 

10. NEGRESCU-BABUŞ Inna, dr. în filologie, conf. cerc., Institutul de Filologie al AŞM 

11. SAINENCO Ala, dr. în filologie, conf. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

12. SAVIN Angela, dr. hab. în filologie, conf. univ., cercetător ştiinţific principal, Institutul de Filologie al AŞM 

13. SPÂNU Stela, dr. în filologie, conf. univ., Universitatea Academiei de Ştiinţe 

14. TRINCA Lilia, dr. în filologie, conf. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

15. VULPE Ana, dr. în filologie, conf. univ., Institutul de Filologie al AŞM 

16. COSTAŞ Ilie, dr. hab. în informatică, prof. univ., ASEM 

17. PRUS Elena, dr. hab. în filologie, prof. univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 

18. ZBANŢ Ludmila, dr. hab. în filologie, prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova. 

 

Se va discuta teza de doctor habilitat în filologie cu tema Intertext şi hypertext: studiu semiotico-lingvistic.

Autor: Elena UNGUREANU, dr. în filologie, cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Filologie al AŞM. 

Conducător ştiinţific: Gheorghe POPA, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

 

Conducerea Seminarului

 

   

Noutăți  

Luni, 12 noiembrie 2018, în Sala mică, cu începere de la ora 15.00, va avea loc adunarea cercetătorilor ştiinţifici titulari de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” privind prezentarea proiectelor manageriale de către candidații admiși la funcția de director

Citește mai departe...

Joi, 18 octombrie 2018, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.05. Semiotică; Semantică; Pragmatică (limba română), cu tema Performarea actelor de vorbire în discurs

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Pretendentă: Drd. Oxana POPA Conducător ştiinţific: doctor habilitat în filologie Aliona GRATI. Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.03 – 05. Tema tezei Textul literar ca discurs al socialității. Sociocritica franceză. Specialitatea 622.03. – Teoria literaturii 

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015